Skattesmäll i Skara från nyår – men nationellt sjunker skattetrycket!

Finansminister Elisabeth Svantesson sänker skatten och kommunalråd Gunilla Druve Jansson höjer skatten

Nu får invånarna i Skara en skattehöjning på 40 öre men nationellt sjunker skattetrycket.

Av 290 kommuner är det bara 13 som höjer skatten 2024. Skara sällar sig till kriskommuner genom att vara en av dessa 13. Övriga kommuner som höjer skatten går med stora underskott, saknar pengar i reserven eller är avfolkningskommuner. Skara ensamt höjer skatten trots en ordnad ekonomi, ca 190 miljoner i resultatutjämningsreserven och överskott.

I Västra Götaland är Skara ensamt om att höja skatten. Ledande politiker i övriga kommuner har anfört att man behöver ta ett solidariskt ansvar för att hålla nere inflationen och för det hårda trycket på företag och människors privatekonomi i lågkonjunkturen som argument för att med alla medel undvika en kommunal skattehöjning.

Nationellt sänks en rad skatter med början 1 januari vilket leder till att Sverige nu har det lägsta skattetrycket sedan 1975.

Här är några av de skatter som sänktes vid årsskiftet:

1 – sänkt skatt för pensionärer

2 – sänkt skatt på arbete

3 – sänkt drivmedelsskatt

4 – förlängd expertskatt från fem till sju år

5 – höjd omsättningsgräns för moms

 

Foto på Elisabeth Svantesson: Axel Adolfsson/Moderaterna

 

Verifierad av MonsterInsights