Skolan: Nej till Erasmus!

Barn och utbildningsnämnden säger nej till Erasmus i Skaras skolor.

 

Vid Barn och Utbildningsnämndens (BUN) sammanträde den nittonde mars röstade nämndens majoritet nej till att låta Skara kommuns skolor ingå i Erasmus.

Erasmus är en sammanslutning av 32 länder i Europa och över 4000 skolor. Detta är ett av världens största utbytesprogram för elever och har varit aktivt sedan 1986. Erasmus är idag en symbol, ett varumärke de flesta skolor vill förknippas med och det stärker både skolans och kommunens varumärke. Ett förslag lades under februari av oppositionen M/SD i BUN att låta Skara kommuns grundskolor och gymnasieskola ingå i projektet.

Skaras skolor och då främst Katedralskolan har sedan länge ett väl utvecklat program för språkresor och elevutbyten. Det är inte det bara det tydligt internationaliserade International Baccalaureate programmet som omfattas utan flera andra av Katedralskolans totalt femton program. Tanken med förslaget var också att även grundskolan skulle få tillgång till internationalisering på en helt annan skala än vad vi ser idag. De kostnader som skulle komma att landa på Skara kommun begränsas till några endagsutbildningar för den personal som skall arbete med Erasmus och det skulle komma att säkra extern finansiering för delar av utbytesresorna som redan sker idag.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i BUN lovordade förslaget och menade att det är ett bra förslag men att man inte kommer tillstyrka det utan rösta ner förslaget. Majoritetens ordförande menade vidare att detta förslag ska komma från skolans personal och inte från politiker.

– Vi är väldigt förvånade över majoritetens uppfattning i denna fråga. Det är svårt att säga att det skulle vara ettpolitiskt motiverat beslut, men oavsett så slår helt fel mot eleverna i Skaras skolor, säger den moderata ledamoten i BUN Oskar Granehed till Skara idag efter mötet.

Att man nekade Erasmus kommer inte påverka de redan föreslagna språkresorna men det kommer heller inte att underlätta i framtiden oavsett hur man vare sig finansierar eller utför själva utbytena och resorna. Erasmus ger en styrka i sin etablerade struktur och stora omfattning av olika skolor och lärosäten.
Erasmus

Verifierad av MonsterInsights