Samhällsbyggnadsnämnden vill höja krögarnas avgifter med upp till flera hundra procent

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara föreslår kraftiga höjningar av avgifterna för alkoholtillstånd och tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara har beslutat att föreslå en kraftig höjning av avgifterna för alkoholtillstånd och tillsyn. Förslaget innebär att avgifterna kan komma att höjas med upp till flera hundra procent, något som har väckt starka reaktioner bland krögare och kommunpolitiker.

Bakgrunden till förslaget är en tidigare felräkning av avgifterna som upptäckts av Lidköpings kommun, vilken hanterar tillstånden genom ett avtalssamarbete med Skara. Lidköping har nu beslutat att justera avgifterna, vilket har fått flera av de ingående kommunerna i samarbetet att kraftigt protestera.

De nya avgifterna kommer direkt att belasta krögarna, som redan kämpar med att återhämta sig efter pandemin och inflationens effekter. Flera kommuner har uttryckt sin oro över att höjningarna kan få negativa konsekvenser för det lokala näringslivet.

Moderata ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden reserverade sig mot beslutet. Oppositionsråd Ylva Pettersson (M) har dessutom väckt ett initiativärende i kommunstyrelsens beredningsutskott. ”Vi anser att vi måste se över hur avtalet ser ut, och även se över våra alternativ. Jag anser att det som nu sker strider mot att vi beslutat värna om företagen i Skara, vi måste göra allt vi kan för att alla beslut tas utifrån Skaras bästa,” säger Pettersson.

Frågan om huruvida Skara ska fortsätta sitt avtal med Lidköping eller söka andra lösningar kommer att diskuteras vidare efter sommaren, då ärendet tas upp i kommunstyrelsen. Lars Berg (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Skara, säger till Skaraborgs Läns Tidning (Sklt) att om frågan gäller huruvida Skara ska ha kvar avtalet med Lidköping eller ej så är det rätt att ta den frågan i KS.

Frågan kommer till Kommunstyrelsen efter sommaren.

Verifierad av MonsterInsights