Två initiativ i Kommunstyrelsen för tillväxt i Skara.

Två initiativärenden om tillväxt har behandlats av Kommunstyrelsen.

I ett steg mot att vända trenden från minskande tillväxt, har Kommunstyrelsen i Skara beslutat att prioritera ämnet genom två initiativärenden. Moderaterna har tagit täten genom att lämna ett förslag om att utgå från alla nämnders årsrapporter för att undersöka om verksamheterna är överens om vad tillväxt innebär och hur den skapas. En nödvändig analys, menar partiet, för att säkerställa att kommunen fokuserar på rätt områden och agerar korrekt för att främja tillväxt.

Moderaternas förslag innefattar en extern analys samt förslag till åtgärder för att snabbt kalibrera kommunens tillväxtstrategi. Partiet framhäver att tillväxt är avgörande för Skaras välfärd och betonar behovet av att agera proaktivt för att vända den nuvarande nedgången.

I linje med detta initiativ har den politiska ledningen senare lagt fram ett eget ärende under samma möte. Här yrkar de på att kommundirektören utarbetar en plan som tydligt beskriver de steg som krävs för att möjliggöra tillväxt. Hela Skarakoalitionen stödjer detta initiativ och betonar att flera viktiga pusselbitar måste på plats för att skapa en praktiskt möjlig tillväxt.

Oppositionsråd Ylva Pettersson ställde sig bakom Skarakoalitionens förslag och uttryckte sin positiva inställning till att den politiska ledningen tar upp tillväxtfrågan. Detta efter att ha varit orolig över att majoriteten i den politiska ledningen avstod från att svara på remissen om tillväxtstrategi, förutom Miljöpartiet. Pettersson yrkade på att Moderaternas initiativärende nu ska beredas av kommundirektören, vilket också blev beslutet vid mötet.

– Vi är gärna motor åt tillväxtarbetet, säger Ylva Pettersson. Det är bra för Skara att vi lyckas driva ledningen framför oss i den här frågan så att vi inte tappar för mycket fart när resten av Skaraborg går framåt.

Skara Kommun verkar därmed ta steg för att sätta tillväxten i förarsätet och strävar efter att implementera konkreta åtgärder för att säkerställa en hållbar och positiv utveckling för välfärden och samhället som helhet.

Verifierad av MonsterInsights