Slutreplik om klimatlöften

Insändarskribenten vill se respekt för den demokratiska processen, och Skaras hållbara framtid i fokus.

Skylt om insändare

Replik till Magnus Gunnarsson, Miljöpartiet

Magnus Gunnarssons senaste utspel i Skaraborgs Läns Tidning lämnar mycket att önska när det kommer till både saklighet och respekt för demokratiska processer. Att påstå att Sverigedemokraterna förhalar eller motarbetar välberedda beslut är inte bara felaktigt, det visar på en grundläggande missförståelse eller medveten ignorans för hur demokrati fungerar.

För det första, vårt engagemang för miljön är lika starkt som någonsin. Vi har konsekvent drivit på för lösningar som inte bara är hållbara utan också ekonomiskt och socialt ansvarsfulla. Att ifrågasätta, begära omarbetningar eller ytterligare underlag är inte att förhala – det är att försäkra oss om att vi fattar beslut som står sig över tid och inte belastar våra medborgare orimligt.

Användandet av minoritetsåterremiss, som Gunnarsson så nedlåtande kommenterar, är en vital del av vårt demokratiska system. Det ger en röst till oppositionen och säkerställer att alla beslut som tas är genomtänkta och balanserade. Det är inte ett missbruk av systemet, utan en respekt för det.

Det verkar som om Gunnarsson föredrar en enkelriktad dialog där endast Miljöpartiets åsikter och förslag får genomslag. Demokrati handlar dock om debatt, mångfald av åsikter och den kritiska granskningen av alla förslag – oavsett hur ”välberedda” de påstås vara.

Sverigedemokraterna välkomnar en konstruktiv dialog om miljö- och klimatpolitik. Men det kräver att alla parter, inklusive Miljöpartiet, engagerar sig i en ärlig och öppen diskussion baserad på fakta, inte förenklade påståenden eller personliga angrepp.

Vår politik är och förblir fokuserad på att skapa en hållbar framtid för Skara kommun, där beslut fattas med ett brett perspektiv som tar hänsyn till miljö, ekonomi och samhällsnytta. Det är dags att Gunnarsson och Miljöpartiet inser att demokrati innebär samarbete och respekt för olika åsikter, inte monopol på ”rätt” politik.

För Sverigedemokraterna i Skara,

Ove Berlin

Gruppledare

Verifierad av MonsterInsights