Debatt: Ett tryggare Europa

Det finns knappt något viktigare för människor än att kunna känna sig trygga i sitt eget land, i sitt lokalsamhälle och i sitt hem. Men tyvärr är verkligheten långt ifrån den idyll Sverige var för bara 30 år sedan.

Skylt om insändare

När nu EU-valet närmar sig tvingas vi konstatera att Sverige och Europa står inför utmaningar som hotar vår säkerhet och vårt välstånd, och att det är dags att agera.

Sverigedemokraterna går till val på en tydlig agenda för att bygga ett tryggare Sverige men också ett säkrare Europa. Vi vill stoppa finansiering av terrorverksamhet, utveckla gränsöverskridande samarbeten och försvåra för terrorister att verka i Sverige och Europa.

Sverigedemokraterna ser ett behov av mellanstatligt samarbete inom Europa för att bekämpa allt från terrorism till den gränsöverskridande brottslighet. Samtidigt får den sortens samarbete aldrig leda till att EU tar över direkta polisiära befogenheter på svenskt territorium.

Islamistiska regimer och rörelser har utnyttjat Sverige och andra europeiska länders öppenhet för att sprida hat och finansiera extremism. Det är dags att sätta stopp för detta. Sverigedemokraterna kräver en intensifiering av arbetet mot terrorfinansiering och ett omedelbart stopp av all finansiering till terrorsympatisörer och organisationer med kopplingar till radikala islamister.

Islamistisk terrorism är ett av de största hoten mot vårt samhälle. De avskyvärda attackerna på oskyldiga människor som skett bland annat i Stockholm, Bryssel, Paris, Berlin och på otaliga platser över Europa visar på detta. Vi talar om ett konstant hot närvarande i alla europeiska medborgares vardag. Det är nödvändigt att bekämpa och vända den här utvecklingen.

Vi måste också ta itu med hotet från auktoritära stater som Ryssland, Iran och Kina. Dessa regimer utnyttjar vår svaghet för att hota den regelbaserade världsordningen. Sverigedemokrater är tydliga i vår hållning gentemot dessa regimer och stöder Ukraina i deras kamp mot rysk aggression.

Sverigedemokraterna är det parti som tar kriminalpolitiken på störst allvar. Vi är garanten för ett säkrare Sverige och Europa, där rättssäkerheten och svenska medborgarnas trygghet alltid sätts främst. Det är dags att agera för ett tryggare Sverige och Europa, och med Sverigedemokraterna vid rodret kan vi göra just det. En röst på Sverigedemokraterna i EU-valet är en röst på ett tryggt Sverige och ett säkrare Europa.

Maria Rosander, SD kandidat till EU-parlamentet
Åse Nicklasson, vice ordförande SD Skaraborg
Björn Sundman, ersättare SD Skaraborg

 

Foto: CC

Verifierad av MonsterInsights