SMHI varnar för nytt snökaos i Skara!

Nu kommer snön tillbaka och SMHI varnar Skara för snökaos. Gul varning är utfärdad.

Skaras invånare bör vara beredda på snökaos när SMHI har utfärdat en gul varning för området. Från tisdag kväll till onsdag förmiddag förväntas intensivt snöfall med möjliga trafikstörningar. Vägarna kan bli hala och snömodden skapar dålig sikt, vilket riskerar att leda till begränsad framkomlighet och förseningar inom olika transportsätt.

Trafiken förväntas gå långsammare på grund av de ogynnsamma väderförhållandena. Vissa vägar kan vara svåra att framkomma på, antingen på grund av bristande snöröjning eller trafikolyckor. Bussar, tåg och flyg kan även drabbas av störningar, inklusive inställda avgångar.

Områden med luftburna elledningar kan möta problem vid temperaturer nära noll grader, vilket kan resultera i störningar i el- och teleförsörjningen.

Det förväntade snöfallet beräknas pågå från den 6 februari kl. 17.00 till den 7 februari kl. 10.00 och kommer att påverka delar av nordöstra Småland, hela Östergötland samt sydligaste Södermanland och Närke. SMHi varnar för cirka 10 cm snö, lokalt upp till 15-20 cm, och uppmanar invånare att vara försiktiga och följa uppdateringar då det är osäkert hur långt norrut snöfallet når och var de kraftigaste mängderna hamnar.

Verifierad av MonsterInsights