Anmälan om bristande omsorg på Teglagården

En uppmärksam undersköterska, tillfälligt placerad på Teglagården, ett vårdboende som skiljer sig från det vanliga arbetsstället, reagerade på avsaknaden av omvårdnad. Trots erbjudandet att hjälpa en vårdtagare med frukost och mediciner, avvisade den ordinarie personalen detta. Konsekvensen blev att vårdtagaren låg kvar i sängen långt efter den planerade aktiviteten.

Den inrapporterade händelsen, som nu är föremål för en Lex Sara-anmälan, tyder på bristande tillsynsbesök och en utdragen nattfasta. Undersköterskan påpekar att detta kan leda till minskad trygghet och förbises omvårdnadsbehov. I anmälan framgår även oro över möjligheten att liknande händelser kan upprepas, särskilt med tanke på kommunikationsproblem bland personalen.

Som en reaktion på det inträffade pågår nu personalärenden inom kommunen. Anmälaren har uttryckt oro över upprepning av liknande incidenter och betonar vikten av förbättrad samordning och kommunikation inom vårdmiljön för att säkerställa adekvat omvårdnad och trygghet för vårdtagarna.

Verifierad av MonsterInsights