Svenska kyrkan krymper i Skara

Alla tre församlingar i Svenska kyrkan i Skara minskar i antal medlemmar.

Den kontinuerliga nedgången i antalet medlemmar i Svenska kyrkan fortsätter att skapa rubriker och uppmärksamhet bland både religiösa ledare och samhällsanalytiker. Senaste statistiken visar att endast cirka 52 procent av befolkningen var medlemmar år 2023, vilket markerar en dramatisk minskning från de nästan 95 procent som var medlemmar på 1970-talet. Efter att kyrkan skildes från staten år 2000 har medlemsantalet minskat med över 30 procentenheter, och om trenden fortsätter som under de senaste två decennierna kan färre än hälften av svenskarna vara medlemmar inom en snar framtid.

Denna nedåtgående spiral är  påtaglig i Skara, där samtliga tre församlingar har sett en minskning i medlemsantal sedan millennieskiftet. De sociala och kulturella förändringar som präglat samhället de senaste årtiondena, tillsammans med ökad sekularisering och minskat intresse för institutionaliserad religion, tros vara några av de huvudsakliga faktorerna bakom denna utveckling.

Verifierad av MonsterInsights