13 000 namn för färre vildsvin

13 000 namn för färre vildsvin

 

Naturvårdsverket har precis släppt statistik som visar att trafikolyckor med vildsvin ökar. Detta tyder på att antalet vildsvin växer, vilket är mycket allvarligt. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har länge varnat för det stora antalet vildsvin och är glada att Naturvårdsverket nu säger att snabba åtgärder behövs för att stoppa denna oroande utveckling.

Men LRF:s ordförande Palle Borgström menar att det inte räcker att markägare och jägare själva ska hantera problemet. ”Det kan aldrig vara upp till enskilda markägare eller jägare att ensamma bestämma hur mycket vilt vi kan tolerera i landet,” säger han.

LRF har därför samlat in 13 000 underskrifter från människor som vill minska antalet vildsvin med 90 procent. Det är inte bara bönder som har skrivit under, utan även många andra som är oroliga för vad de stora antalen vildsvin innebär.

”Det handlar inte bara om ekonomiska skador i lantbruket och förstörda trädgårdar och grönområden i städer. Frågan är större än så. Det rör vår förmåga att hantera livsmedelsförsörjning och risken för allvarliga trafikolyckor,” säger Borgström.

Underskrifterna har nu skickats till landsbygdsminister Peter Kullgren, och Borgström hoppas på en fortsatt dialog. Men han understryker också att politiska åtgärder behövs snabbt för att minska antalet vildsvin. ”Detta är ett gemensamt ansvar som kräver politisk vilja och förändringar i jaktlagstiftningen,” avslutar han.

Foto: LRF/press Entheta cc by sa 4.0

Verifierad av MonsterInsights