Sverigedemokraterna i Skara vill öka tillgängligheten till hjärtstartare

Sverigedemokraterna i Skara vill öka tillgängligheten till hjärtstartare

För att förbättra chansen till överlevnad vid hjärtattacker, föreslår Sverigedemokraterna i Skara att hjärtstartare ska placeras utomhus och bli tillgängliga för allmänheten. Partiet menar att det är avgörande att de hjärtstartare som redan finns i kommunen blir mer lättillgängliga, vilket kan rädda liv.

Enligt Ove Berlin, som har lagt fram motionen, är en snabb första insats avgörande vid hjärtattacker. Berlin betonar att tillgängligheten till hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. ”När någon drabbas av en hjärtattack kan varje sekund spela betydelse för överlevnadschanser och fortsatt hälsa,” säger han.

För att skydda hjärtstartarna från skadegörelse föreslår Sverigedemokraterna att kommunen tecknar försäkringar för de enheter som flyttas ut. Partiet anser att den ekonomiska kostnaden för detta är marginell jämfört med de potentiella liv som kan räddas.

Vidare vill Sverigedemokraterna att kommunen anmäler hjärtstartarnas placeringar till hjärtstartareregistret. Detta register gör det möjligt för invånarna att snabbt hitta närmaste hjärtstartare via en mobilapp eller webbplats.

Trots att flera hjärtstartare redan är inköpta, är många av dem placerade inomhus och är inte tillgängliga dygnet runt. Dessutom känner inte alla invånare till var hjärtstartarna finns. Genom att flytta dem utomhus och registrera deras platser hoppas partiet att fler liv kan räddas i händelse av en hjärtattack.

Om förslaget godkänns, menar Sverigedemokraterna att chanserna att överleva en hjärtattack skulle öka betydligt för Skaras invånare. Med fler lättillgängliga hjärtstartare tror de att hjälpen kan komma fram snabbare och därmed förbättra överlevnadsgraden vid hjärtstopp.

Förslaget kommer nu att beredas och sedan behandlas av kommunfullmäktige, och förhoppningen är att det ska få stöd från övriga partier.

Foto: Johanchristell99

Verifierad av MonsterInsights