Då får du betala för covidvaccin!

Ny avgift för covid-19-vaccinering införs i Västra Götaland.

Från och med den 10 maj kommer det att finnas en avgift på 170 kronor för dem som önskar vaccinera sig mot covid-19, förutom de grupper som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten, för vilka vaccinet fortfarande är gratis.

VGR har valt att anpassa sig efter de nationella riktlinjerna gällande prioriterade grupper för vaccinering. Att ta vaccinet minskar inte bara risken för allvarlig sjukdom och död för individen utan minskar också risken för en ökad smittspridning, vilket avlastar samhället och sjukvården.

Från och med den 1 mars har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för vilka grupper som bör vaccineras mot covid-19.

Foto: Senior Airman Areca Wilson

Verifierad av MonsterInsights