Fallet Lisa engagerar!

Över 100 JO-anmälningar om Lisa den senaste månaden. Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen över 100 gånger gällande fallet Lisa den senaste månaden enligt rapporter […]

Insändare: Sjukt SkaS!

Att neka kontant betalning strider mot både lag och omsorg om patienten menar insändarskribenten som vänder sig mot SkaS hantering. Vid ett besök på Lidköpings […]

Vad f*n får ni för pengarna?

Har kommunerna koll på fakturorna, undrar insändarskribenten som ger beröm till Skaras kommundirektör. Leif Östlings bevingade ord är väl idag mer berättigade än någonsin. Entrepenören […]

Verifierad av MonsterInsights