Välbesökt mässa på Kellfri

Många återbesökande sågs på årets mässa på Kellfri. De gröna näringarna lockas av ett brett utbud, var uppfattningen.

Under fredagen och lördagen samlades en imponerande skara på Kellfri i Skara för att delta i den nu årliga mässan som samlar både lokala och internationella entreprenörer och intressenter inom lantbruk och skogsbruk. Med runt 2000 besökare, enligt Andreas Bjelkholm från Kellfri, var det en händelse som lockade både nya och återvändande besökare.

Kellfri
2000 besökare visar att Kellfri har ett starkt koncept i sin mässa.

Den ökade uppslutningen pekar på de gröna näringarnas stadiga fotfäste i samhället, och med fler utställare än föregående år visar det på sektorns vitalitet och tillväxtpotential. Besökarna, som kom från hela Mellansverige, fick inte bara tillfälle att utforska det breda utbudet av produkter från vedklyvar till fyrhjulingar, utan också möjligheten att njuta av kaffe, bullar och lockande specialerbjudanden.

Enligt Bjelkholm är samarbetet mellan lokala företag, som Borga och Gelins, avgörande för att visa upp bredden av vad Skara har att erbjuda. Gelins VD, Jerker Linder, var nöjd med möjligheten att presentera företagets högtryckstvättar och betonade vikten av att stärka samarbetet mellan företag inom regionen.

Jerker Linder
Gelins VD Jerker Linder ser positivt på samverkan för att visa fram bredden av utbudet för gröna näringar i Skara

Även under tuffa ekonomiska tider och lågkonjunktur fortsätter Kellfri att blomstra. Företaget levererar inte bara till lantbruket och skogsbruket utan har också etablerat sig på den privata marknaden. Björn Magnusson från Projektgross, en av de utställande företagen, ser det som ytterst positivt när företag från Skara arbetar tillsammans för att visa upp den mångfald och kvalitet som finns tillgänglig lokalt.

Björn Magnusson
Björn Magnusson var sade upp produkter från Projektgross.

Med en betydande andel besökare som återvände till mässan för andra året i rad, tyder det på att konceptet har etablerat sig väl och att köplusten är fortsatt stark. Mässan på Kellfri i Skara fungerar nu som en viktig plattform för att främja samarbete, innovation och tillväxt inom de gröna näringarna och är en händelse som uppskattas.

Verifierad av MonsterInsights