Klart:En politisk styrgrupp ska förbättra Skaras upphandlingar!

Kommunstyrelsen beslutade i enighet att ta fram ett förslag till politisk styrgrupp för upphandling genom dialog i beredningsutskottet. Skara kommun upphandlar för mer än 200 miljoner per år, stora investeringar oräknade.

I ett enhälligt beslut har Kommunstyrelsen i Skara beslutat att inrätta en politisk styrgrupp för upphandling genom dialog i beredningsutskottet, som en konsekvens av Moderaternas initiativ genom oppositionsrådet Ylva Pettersson. Beslutet, som togs efter stöd från Kommunalrådet Gunilla Druve Jansson och övriga partier i både Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, innebär att beredningsutskottet nu får i uppdrag att utarbeta förslag på styrgruppens struktur sammansättning.

Det var i november 2023 som Moderaterna lade fram förslaget i kommunfullmäktige, och nu har det fått ytterligare stöd från socialdemokraterna, vilket resulterade i ett enhälligt beslut i Kommunstyrelsen. Uppgiften för beredningsutskottet inkluderar även att definiera vilken delegation för upphandling som kommundirektören ska inneha.

Skara har under det senaste året antagit flera viktiga beslut rörande upphandling, inklusive antagande av en upphandlingspolicy, riktlinjer för upphandling och deltagande i en gemensam upphandlingscentral med hela V6-området. Även budget och klimatlöften har integrerade aspekter av upphandling.

Dessa steg mot en ökad styrning och förbättrade underlag inom upphandlingsprocessen visar på en ökande samsyn mellan den politiska ledningen och oppositionen. Båda parterna har en gemensam förståelse för vikten av att tydligt styra upphandlingen och kräva noggranna kostnadsanalyser, vilket förväntas komma fram i beredningsutskottets kommande arbete.

Tidigare beslut verkställdes aldrig.

Förra mandatperioden lade den politiska ledningen ett uppdrag till kommundirektören att utvärdera Skaras kommuns upphandling utifrån att näringslivet ger kommunen låga betyg på upphandling i näringslivsenkäter. Skara får sämre betyg än andra kommuner som anlitar samma upphandlingsenhet.

– Vi ville veta om det tex har att göra med hur vi formulerar våra krav, eller hur vi kommunicerar med näringslivet, säger oppositionsrådet Ylva Pettersson.

Utvärderingen utfördes aldrig, utan denna mandatperiod har diskussionen om hur Skara ska förbättra sitt upphandlingsarbete förts i relation till de olika besluten. Nu har man då landat i det eniga beslutet i onsdagens Kommunstyrelse.

– Det är bra för Skara att vi landat tillsammans i att det krävs en styrgrupp och ett rejält arbete kring upphandling, säger Ylva Pettersson. Om vi nu också kan lyssna ordentligt på näringslivet kommer vi nog att kunna få till bra och långsiktiga lösningar.

Verifierad av MonsterInsights