Välfärdsbrottslighet står på dagordningen både nationellt och i Skara

Bidragsfusk och andra brott i välfärden urholkar förtroendet för samhällskittet enligt SKR som nu begär åtgärder från regeringen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har framfört en formell begäran till regeringen om att granska flera områden för att bekämpa välfärdsbrottslighet. Detta initiativ kommer som en respons på det växande hotet som välfärdsbrottslighet utgör mot demokratin, vilket nu betraktas som både strukturerat och systemhotande.

Enligt Anders Henriksson, ordförande för SKR, är arbetet mot välfärdsbrottslighet avgörande för att skydda gemensamma resurser och bevara förtroendet för välfärdsverksamheter. SKR har sammanställt fem konkreta förslag för att effektivt motverka denna brottslighet inom hälso- och tandvården.

Dessa förslag inkluderar ökat informationsutbyte, förändringar i läkemedelsförmånerna, ägar- och ledningsprövning, stärkt leverantörskontroll och leverantörsregister, samt förbättrade bakgrundskontroller. Trots att dessa åtgärder kan leda till ökad administration och påverka seriösa aktörer, understryker Henriksson vikten av att balansera motstående intressen för att bekämpa välfärdsbrottslighet effektivt.

För att ytterligare stärka kontrollsystemen och minska sårbarheter i lagstiftningen föreslår SKR även förtydligande uppdrag till statliga myndigheter. Henriksson påpekar att dessa föreslagna åtgärder kräver en fördjupad utredning för att göra nödvändiga avvägningar och minimera potentiella glapp i lagstiftningen.

I sin helhet reflekterar SKR:s hemställan en kollektiv ansträngning från kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhället och näringslivet för att stärka kontrollsystem och skydda välfärdens uppdrag mot brottslig verksamhet.

I Skara stod frågan om välfärdsbrottslighet på dagordningen för senaste sammanträdet i Brottsförebyggande rådet. Kommuner kan drabbas av alltifrån bidragsbrott till fusk inom den personliga assistansen och sjukskrivningar. Idag är ingen sammanfattande analys av välfärdsbrottslighet i Skara genomförd men att frågan finns på den politiska dagordningen kan ses som ett tecken på att det kommer att genomföras ett arbete på området.

 

Verifierad av MonsterInsights