Vilken legitimitet har medborgarrådet i Varnhem?

Ardala medborgardialogen

Insändarskribenten är frågande till vilket mandat det nybildade medborgarrådet har.

Skylt om insändare

 

Vad jag kan förstå så används detta ”råd ” nu som en form av ”bollplank” från Skara kommuns sida. När det gäller diskussioner och ställningstaganden kring översikt och detaljplaner för Varnhem

Utan att för den skull rikta kritik mot enskilda personeringående i detta så kallade ”råd ”, ställer jag mig mycket frågande till vilken legitimitet denna skapelse har !

Och var finns mandatet att företräda alla innevånares (skattebetalares ) åsikter?

– Svaret är, ingenstans! – Vad jag har förstått så finns det i Varnhemsområdet bosatta ett antal, och i senaste kommunalvalet, folkvalda politiker av olika kulör. Detta borde ju rimligtvis vara deras uppgift anser jag. Det vill säga att fånga upp stämningar och åsikter. Och framföra dessa. Deras uppdrag.

Eller har jag missförstått något totalt nu ?

F O LIDGREN

Varnhem

Foto: Skara kommun/press Ett av de medborgarråd som bildats i Skaras tätorter.

Verifierad av MonsterInsights