Jula Foundation har gjort sin första utdelning

Jula Foundation gör sin första utdelning till lokala organisationer

Karl-Johan Blank, ägare av Jula Holdingkoncernen, har tillsammans med sin familj grundat Jula Foundation. Stiftelsen har nu genomfört sin första utdelning till organisationer som arbetar inom områden som är särskilt betydelsefulla för familjen.

– Det är en stor glädje och stolthet att vi genom Jula Foundation kan bidra till att stödja viktiga verksamheter och initiativ, framför allt i Skara och Skaraborg, säger Karl-Johan Blank.

Karl Johan Blank
Karl-Johan Blank. Pressfoto, Jula Holding

Fördelningen av medel baseras på nettoavkastningen för 2023 och totalt har 363 000 kronor delats ut. De utvalda organisationerna har valts för sitt engagemang inom ungdomsverksamhet, föreningsliv, välgörande ändamål och bevarande av kulturarv. Utdelningen ägde rum på Skara Konsthotell.

– Vår förhoppning är att dessa medel ska göra en märkbar skillnad och inspirera fler att bidra till samhällsutvecklingen, fortsätter Karl-Johan Blank.

De organisationer som mottog medel är:

– **Skara Pastorat, Orgel i Varnhem:** För återställandet av De la Gardie-orgelns öron i Varnhems klosterkyrka, en viktig del av kulturarvet i Skaraborg.
– **Skara Bågskytteklubb:** En förening som främjar bågskytte som en idrott för alla och bidrar till idrottslivet i Skaraborg.
– **Julhjälpen Skaraborg:** En ideell förening som skapar en fin jul för barn och familjer med sämre ekonomiska förutsättningar i Skaraborg.
– **Hospis Gabriel:** Erbjuder lindrande vård vid obotliga sjukdomar, ett viktigt välgörande ändamål i Skaraborg.
– **Help Ukraine Gothenburg:** Anordnar en trygg mötesplats för ukrainska barn och ungdomar för att underlätta deras integration i Sverige.
– **The Hunger Project:** Arbetar med att bekämpa hunger och fattigdom i Bangladesh, vilket faller inom ramen för stiftelsens välgörande ändamål.

Genom Jula Foundation har Karl-Johan Blank och hans familj möjlighet att ekonomiskt stödja projekt och initiativ som främjar samhällsutveckling och stödjer individer och organisationer. Stiftelsen har valt att rikta sina insatser främst mot Skara och Skaraborg, områden som ligger familjen varmt om hjärtat.

Foto: Jula Foundation

Verifierad av MonsterInsights