Insändarskribenten undrar vem som tänker ta ansvar för skrotbilarna vid Valleskolan. Vi undrar vem som tänker ta hand om skrotbilarna som står på Valleskolans […]