Senioruniversitetet: Så skapas ett program.

Läsartext: Hur kan en kulturförening arbeta för att få till ett bra program? Så här gör Senioruniversitetet.

I Senior Universitetets sjumannastyrelse  startar arbetet tidigt på året. Vi träffas någon gång efter nyår för att spåna kring tänkbara teman. Det brukar alternera mellan narurvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller kulturella ämnen, men situationen i omvärlden kan förstås påverka valet av program. Under hösten -23 var det ”Finland- vår granne i öster” och i vår är det ”Vår hotade demokrati”.  På torsdagen den 21 mars kommer professor Magnus Hagevi från Linnéuniversitetet och föreläser om varför vi röstar som vi gör och varför vi väljer det ena eller andra partiet.
Styrelsens medlemmar har olika bakgrunder inom fältet kultur, historia, journalistik och naturvetenskap.

Efter att ett tema beslutats så börjar vi kontakta tänkbara ämnesexperter som förhoppningsvis ryms inom vår ekonomiska ram. Vi samarbetar med Folkuniversitetet som ger ett begränsat bidrag om våra föreläsare har god akademisk bakgrund. Det gör att vi kan garantera kvalitet på föreläsningarna. Basen i vår ekonomi är ändå  medlemsavgifter. Samtliga föreläsare har varit mycket generösa och tar inga fantasisummor, tvärt om, de flesta vill gärna komma till vår vackra stad och träffa intresserade frågvisa deltagare. De vill låta oss få ta del av deras forskning och det verkar som om våra frågor ger inspiration till nya kapitel.

Under programmet har vi styrelsemedlemmar olika uppgifter: t ex att hämta en föreläsare vid tåget, se till att de får något att äta, att de får hjälp med projektorer osv medan några dukar upp så att publiken ska få något att dricka i pausen. Efter en lyckad eftermiddag summerar vi  hur programmet har gått, hur våra besökare har reagerat på upplevelsen och om det blev som vi hade tänkt. I sinom tid kallas vi så till nya planeringsmöten inför någon av de återstående tre programmen.
De teman som avhandlas är oftast kring sådana ämnen som vi själva tycker är intressanta att få belysta.

Jag kan bara säga : att få arbeta tillsammans med människor som är nyfikna och vetgiriga är väldigt givande och vi har väldigt roligt.
Nu ska jag fortsätta att njuta av att läsa in mig på professor Magnus Hagevis område: vårt demokratiska system för att fånga upp människors behov och synpunkter via de politiska partierna.

Carina Ahlström medlem i styrelsen för Senior Universitetet

Foto: Senioruniversitetets styrelse, bl a
Elisabet Håstrand Lönnermark vice ordf., Nils Drejfelt sekreterare, Birgitta Lundén ordförande.

Verifierad av MonsterInsights