Aktivist eller expert? Kritiserade Nina Rung köps in av Skara kommun.

Nina Rung har ofta förekommit i media och uttalat sig som expert i frågor om kriminologi, genusvetenskap och undervisning om sexualitet och samtycke. Om detta sista ämne har Rung också skrivit en bok med handledning för lärare.

I presentationen av boken benämns Rung ”utsedd barnrättsexpert”, det framgår dock inte vem som utsett henne eller på vilka meriter.

I tidningen Kvartal har man granskat Rungs akademiska meriter. Det redovisas att hon bara har 15 hp på avancerad nivå, och kurser i kriminologi och genusvetenskap på grundnivå. Hon har ingen utbildning inom undervisning eller pedagogik registrerad i Ladok.

Som expert har hon framträtt som uttolkare och rådgivare gällande de ändringar i läroplanerna som inneburit att sexualitet och normer ska ingå i alla ämnen. Kvartal efterfrågade därför i vilken utsträckning Rung agerat expert i undervisningsfrågor för Skolverket och det framgick att myndigheten inte haft något samarbete alls med Rung.

I flera media har man påtalat de risker som finns när politisk ideologi presenteras som vetenskap, och aktivister som experter, med Rung som exempel.

I boken Sexualitet, normer och samtycke ger Nina Rung råd om hur undervisning och uppfostran ska gå till. ”Be aldrig barnet pussa/krama/sitta i någons knä. Inte ens mormors. Då tränas barnet i samtycke.” är ett råd Rung ger i en artikel i anslutning till ett föredrag om boken. I boken ger Rung exempel på normer som bör monteras ner redan hos små barn, det handlar om ”tvåsamhet” “CIS-normer” och lärare uppmanas problematisera normen att kropp och kön skulle sammanfalla, och ”tillrättavisa förlegade uppfattningar på området”. Man uppmanas också prata om sexualitet även med mycket små barn.

Under våren är Nina Rung inhyrd att hålla fortbildning för Skaras skolpersonal på temat sexualitet och samtycke.
Enligt förvaltningschef Elin Liljebäck Nilsson ska utbildningen vila på vetenskaplig grund.

 

 

Verifierad av MonsterInsights