Skara först i Skaraborg med Purple flag certifikat!

Sedan 2021 har Skara kommun och MEGA+ samarbetat för att öka känslan av trygghet i Skara centrum. Efter initiativ från den då moderatledda politiska ledningen valde man Purple flag som modell för att hitta ramar och mål för projektet. Tryggheten engagerar många, och både handlare och fastighetsägare har uttalat sig positivt om arbetet.

– För fastighetsägarna är det otroligt positivt att vi gemensamt arbetar med tryggheten. Vi uppmanar alla våra medlemmar men även hyresgäster att engagera sig i Purple flag och särskilt vandringarna, sa Alma Ohlin, näringspolitisk ansvarig fastighetsägarna i ett pressmeddelande från Skara kommun och fick i samma pressmeddelande medhåll från ICA Munkens ägare Jonas Ahlén Persson:

– För näringslivet är det jättepositivt att näringsidkare och kommunen kan samverka om en så viktig fråga.

Nu har arbetet kommit i mål och Skara har blivit Skaraborgs första Purple flag certifierade stadskärna.

-Nu är vi framme vid certifieringen och det känns väldigt bra. Vår förhoppning och tro är att arbetet skall leda till att fler känner en upplevd trygghet när man rör sig i staden. Nu går arbetet vidare och det här är bara början i vårt arbete med att skapa en attraktivare stadskärna, säger Håkan Persson, ordförande näringslivsföreningen MEGA+ i ett nytt pressmeddelande.

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) fyller i:

– Kommunen har ett bra samarbete med näringslivet för att få en ökad upplevd trygghet och mer attraktiv stadskärna, där vi som invånare och besökare trivs och vill vistas. Det är det som är andemeningen i det här projektet. Jag är tacksam för ett gott samarbete

Vy över skara stad

Arbetet ska nu fortsätta. Otrygga miljöer ska identifieras i medborgardialog och kommunen ska utveckla planen för en ännu tryggare och mer attraktiv stadskärna i samverkan med föreningsliv och näringsliv.

-Det känns härligt efter allt jobb att Skara kommit så långt i trygghetsarbetet och att Purple flag har blivit just den positiva sammanhållande kraft vi hoppades på när vi startade projektet, säger Oppositionsråd Ylva Pettersson (M). Det var väldigt positivt att den nya politiska ledningen lät projektet fortsätta. Nu hoppas vi att man i någon av de två budgetarna som kvarstår den här mandatperioden fortsätter att ge resurser för att göra de saker som är kvar och som många lyfter som prioriterade. Djäkneplatsen och scenen måste göras om och bli ljusa och trygga och fler möjligheter till en aktiv stadskärna måste komma till. Det blir en spännande resa framåt, och hela Skara måste vara med och tycka till!

Verifierad av MonsterInsights