Vallebygden Energi bygger ny mottagningsstation

Vallebygdens Energi påbörjar bygget av ny mottagningsstation i Skara Kommun

Vallebygdens Energi ekf har tagit ett betydande steg mot att säkra energiförsörjningen i Skara Kommuns östra delar genom att påbörja uppförandet av en ny mottagningsstation mellan Axvall och Varnhem. Denna investering syftar till att möta både nuvarande och framtida teknik- och energibehov under många år framöver.

Den nya anläggningen, vars färdigställande planeras till 2025, kommer att spela en central roll i att säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning för invånarna i området. Vallebygdens ordförande, Ola Karlsson, välkomnade entusiastiskt alla berörda parter till byggstarten, vilket markerar en milstolpe i projektets framsteg.

Vid ceremonin närvarade även representanter från andra samhällsaktörer som delar intresset för att främja hållbar utveckling och infrastruktur. Bland de närvarande fanns Daniel Sandelin från Sparbanken Skaraborg och Tommy Nordström från Vattenfall Services, vilka tillsammans med Ola Karlsson och andra aktörer, stod vid spadarna för att symboliskt markera starten på detta viktiga projekt.

Med detta initiativ visar Vallebygdens Energi sitt engagemang för att fortsätta modernisera och förbättra energiinfrastrukturen för att möta de växande behoven och kraven från samhället. Detta är ett steg i riktning för att säkerställa en pålitlig och effektiv energiförsörjning för kommande generationer i Skara.

Verifierad av MonsterInsights