Brottsvåg mot handeln fortsätter att eskalera: Krav på åtgärder växer

Brottsvågen mot handeln väcker krav på åtgärder enligt trygghetsundersökning.

Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer har brottsligheten mot handeln och dess personal intensifierats under 2023. Säkerhetsindexet, som mäter andelen butiker utsatta för stöld, hot, våld eller bedrägeriförsök, steg från 43% år 2022 till 44% år 2023. Nästan varannan handlare har således drabbats av någon form av brott det senaste året.

Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel, betonar den ohållbara situationen och kräver konkreta åtgärder från regeringen och myndigheterna. Hon påpekar att brotten, framför allt stölder, kostar den svenska handeln omkring 8,5 miljarder kronor årligen. Stöldproblematiken pekas ut som en konsekvens av organiserad brottslighet, och Jelver uppmanar till att gå från ord till handling för att vända den dystert stigande trenden.

Resultaten från Trygghetsbarometern visar att anmälningsbenägenheten bland handlare förblir låg, där endast 35% av stölder anmäls. Trots detta uppmanar Svensk Handel sina medlemmar att fortsätta anmäla brott och lyfter fram polisens betoning av att statistiken är avgörande för att få problematiken att tas på allvar. Jelver slår fast att en gemensam insats krävs för att bryta den nedåtgående trenden som rapporten visar för 2023 och ser 2024 som ett nödvändigt år för att åstadkomma detta.

Verifierad av MonsterInsights