Debatt: En Moderat agenda för Europa

En moderat agenda för Europa, förklarar insändarskribenterna 

Skylt om insändare

Den nionde juni går Europa till valurnorna. Årets EU-val är viktigare än på många år.

Inte sedan andra världskriget har säkerhetsläget varit så allvarligt som det är nu. Återigen försöker en diktator rita om Europas gränser med våld. Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. På möjligheterna för jobb, företagande, handel och välstånd. Och möjligheter att på allvar sänka utsläppen.

Under de senaste 30 åren har EU:s ekonomi gått från att utgöra en fjärdedel av världens samlade BNP till en sjättedel. Det är hög tid att prioritera handel och ekonomisk tillväxt. Sverige och Europa behöver stärka vår konkurrenskraft. EU-samarbetet är också Sveriges bästa plattform för att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatutsläpp, okontrollerad invandring och ett allt mer osäkert omvärldsläge.

Stå upp för Europas säkerhet

Det allvarliga läget visar att Europa måste ta ett större ansvar för den egna säkerheten. Därför vill vi rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition samt stödja Ukraina såväl militärt som civilt och finansiellt för att hindra Putins styrkor från att avancera. Europa är värt att försvara.

Underlätta för EU:s företagare

Regelbördan för svenska företagare måste minska så att de kan fokusera på att växa och skapa välstånd. Moderaterna kommer att ställa krav på att nästa EU-kommission minskar regelbördan för företagen, fördjupar den inre marknaden och satsar mer på AI-utveckling.

Mer kärnkraft

Vi går till val på att EU fullt ut och undantagslöst ska sluta diskriminera kärnkraften. Under den gångna mandatperioden har Moderaterna fått på plats flera viktiga ändringar för att göra EU:s lagstiftning mer kärnkraftsvänlig. Sverige och Europa behöver mer kärnkraft för att säkra energiförsörjningen, minska utsläppen och göra oss oberoende av smutsig kol och rysk gas.

Säkra Europas gränser

Invandringen behöver bli mer kontrollerad och förutsägbar. Moderaterna har under mandatperioden varit med och lagt om invandringspolitiken genom EU:s migrationspakt. Med detta återtar vi kontrollen över vår yttre gräns från smugglarnätverken. Nu måste vi ta nästa steg. EU bör teckna fler avtal med länder utanför Europa för att kontrollera invandringen. Vi behöver även skicka europeiska gränsvakter till transitländer för att kunna krossa smugglarnätverken, samt använda biståndspolitiken för att adressera grundorsakerna till varför människor migrerar.

Allt med EU är inte bra, men medlemskapet är viktigt för Sveriges roll i världen. Moderaterna är den tydligaste rösten för ett fritt och säkert Europa – och en vakthund mot överstatlighet och byråkrati. Den nionde juni är valet ditt.

Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg

Charlotte Nordström (M) riksdagsledamot Skaraborg  

Jörgen Warborn (M), europaparlamentariker

Verifierad av MonsterInsights