En inre dialog om Médecins Sans Frontières: Från beundran till tvivel

Det är märkligt hur ens syn på organisationer och deras verksamhet kan förändras över tid. När jag först stötte på Médecins Sans Frontières/Läkare utan gränse (MSF) i Sudan 2008, imponerades jag av deras hängivenhet och insatser för att ge medicinsk hjälp i svåra situationer. De verkade vara opartiska och endast fokuserade på att rädda liv.

Jag minns tydligt när de bad oss att flytta våra fordon för att undvika att bli förknippade med militära styrkor, UNMIS. Det verkade vara ett tydligt tecken på deras strävan efter neutralitet och oberoende. Deras begäran var rimlig, och vi var villiga att samarbeta för att stödja deras humanitära insatser.

Även när de behövde militär assistans för att lämna ett konfliktområde i Sudan, var vår vilja att hjälpa självklar. Det handlade om att prioritera människors liv och välbefinnande över politik och konflikter. MSF verkade vara en organisation som stod för de mest grundläggande principerna inom humanitärt arbete. Under åren fortsatte min beundran för MSF, och jag kände mig stolt över att bidra ekonomiskt till deras humanitära arbete.

Men nu, flera år senare, känner jag en förändring i min inställning till MSF. Har de verkligen hållit fast vid sina principer? Min tillit började vackla när jag började ifrågasätta deras opartiskhet och politiska motiv.

Händelserna på Medelhavet var en väckarklocka. Tvivlen växte när jag märkte hur MSF ibland verkade agera utifrån politiska intressen snarare än strikt humanitära motiv. Informationen de delade, särskilt när det gällde konflikter som den israelisk-palestinska, verkade vara ensidig och saknade ibland bevis och objektivitet.

Min oro ökade när jag granskade deras agerande i Gaza. Att vara neutral och opartisk är avgörande i humanitärt arbete, men MSF:s uttalanden och handlingar i Gaza visade på en tydlig partiskhet till förmån för Hamas och en ovilja att erkänna Israels rätt till självförsvar.

MSF, som en organisation som proklamerar ”bistånd… oavsett ras, religion, tro eller politisk övertygelse,” verkar ha gått vilse på vägen. Dess närhet till Hamas och samarbetet med deras hälsoministerium ifrågasätter deras opartiskhet och oberoende.

En rapport ”Doctors Without Borders, an accomplice of Hamas? The neutrality and independence of the international organization called into question in Gaza” skriven av Alain Destexhe, 18 dec 2023  om MSFs och dess anställdas inlägg på sociala medier har på allvar ifrågasatt MSF rykte om opartiskhet och min egen tilltro till organisationen.

Alain Destexhe granskande Tweets och Facebook-inlägg från omkring 100 av MSFs anställda i Gaza vilka var starkt ställningstagande, organisationen måste vara oklanderliga och neutrala i sitt arbete. Så är uppenbarligen inte fallet i Gaza.

Det är svårt att acceptera att en organisation med en sådan viktig roll och historia, till och med tilldelad Nobels fredspris 1999, kan bryta mot sina egna principer. MSF borde vara en förebild för opartiskhet och neutralitet, men tyvärr verkar de ha förlorat den grundläggande riktningen i sitt humanitära uppdrag.

Som donator och tidigare beundrare av MSF känner jag mig nu tvungen att noggrant överväga vart mina pengar går och om jag fortfarande kan lita på att de används för att stödja verklig humanitär verksamhet utan politiska förvrängningar.

Det är en tråkig insikt, men det är viktigt att vara medveten om och kritisk mot organisationer som förlorar sitt fokus på det som verkligen betyder mest – att rädda liv och lindra lidande, oavsett politiska färger.

 Tommy Schalén
Verifierad av MonsterInsights