Debatt i kommunfullmäktige avslöjade att motprestationer i försörjningsstödet som beslutats och rapporterats genomfört i Skara inte har verkställts!

I tidigare budgetbeslut 2019 och 2020 beslutade Skara kommun att införa Solnamodellen, som inkluderade krav på motprestationer i försörjningsstödet. Enligt uppgifter som redovisades i kommunfullmäktige, och då Gunilla Druve Jansson var ordförande i omsorgsnämnden, framstod det som att uppdraget var framgångsrikt genomfört. Denna bild kolliderar nu med Gunilla Druve Janssons erkännande i sitt svar på en interpellation från Ylva Pettersson , där hon medger att uppdraget faktiskt inte genomförts.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson har lyft fram detta som en oroande diskrepans och betonat att för att bekämpa utanförskap och främja Skaras intressen måste den beslutade arbetsmarknadsstrategin med krav på aktivitetsplikt vara i fokus under kommande budgetarbete.

I debatten har även riksdagsledamoten och fullmäktigeledamoten Charlotte Nordström (M) engagerat sig och påpekat att beslut tagna i Skara måste genomföras i Skara. Hon understryker vikten av att en samlad politik tar ansvar för att implementera Solnamodellen i enlighet med de beslut som tidigare fattats, med Skaras bästa i fokus.

Avslöjandet av den uteblivna implementeringen av Solnamodellen kastar en skugga över kommunens tidigare påstådda framgångar och lyfter fram behovet av ökad transparens och noggrannhet i genomförandet av beslut inom försörjningsstödet.

Verifierad av MonsterInsights