Personalen varnar om arbetsmiljön på Teglagården i skrivelse!

Det nya äldreboendet i Skara erbjuder en ny och högklassig livsmiljö för de äldre. Men hur ser det ut med arbetsmiljön för den personal som arbetar där?

I en skrivelse till förvaltningschefen och omsorgsnämnden varnar nu facket Kommunal för allvarliga brister i arbetsmiljön. Man skriver att bemanningen är lägre än på de äldreboenden där personalen jobbat tidigare, och att man därför inte får ut sina pauser. Detta kan då leda till risk för hälsan för medarbetarna, men också till brister i omvårdnaden av de boende. I skrivelsen lyfts att medarbetare ofta är ensamma på avdelningar och att det då finns risker för de boende om något inträffar, och en stress för medarbetarna.

När Teglagården byggdes har ”teknik i framkant” varit ett ledord som såväl politiker som de ansvariga för byggprojektet velat framhäva. I facket skrivelse vill man påtala att teknik inte löser problem med underbemanning, och att tekniken ofta istället skapat problem. Tex menar man att låssystemet inte fungerar och inte heller de digitala medicinskåpen. Även den dynamiska belysningen som ska förändras över dygnet och utifrån dagsljuset beskrivs som ett problem  som innebär att personal ibland på natten måste ha solglasögon, och de boende förlorar känslan för när det är dag och natt.

Skarp kritik riktas också mot hur inflyttningen planerats och genomförts och man menar att viktig information om de boendes behov kan ha hamnat mellan stolarna.

Arbetsmiljön på Teglagården är under all kritik, både utifrån den fysiska och psykiska belastningen utifrån Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns ingen ordentlig struktur och ordning. Allt är nytt och man känner inte brukarna eftersom man arbetar på alla enheter på våningen innan man har blivit van på en. Inte nog med det, personal går hem och är oroliga inför nästa arbetspass och då påverkas även det sociala livet eftersom tar med sig oron hem. Man ska inte behöva må så dåligt att man gråter på väg till och från jobbet. Mitt i detta kaos ska personalen på ett professionellt och förtroendeingivande sätt även lugna anhöriga som har frågor och funderingar kring flytt med mera eftersom de inte får tag i ansvarig chef, för var är cheferna? Chefer och personal lever i samma 4 stress och kaos, men från olika perspektiv, och mitt i detta kaos åker cheferna på verksamhetsmöte på Lundsbrunns Kurort med övernattning, när de som allra mest behövs på plats. Bra att deras arbetsmiljö tillgodoses och de får återhämtning. Frågan är då när får personalen sin? För det är i alla fall inte i de scheman de har fått ut, sammanfattas läget i skrivelsen.

 

Kommunal avslutar med att det krävs åtgärder för att kommunen ska kunna garantera en god omsorg, och en bra arbetsmiljö.

Omsorgsnämnden har ännu inte svarat på skrivelsen.

Verifierad av MonsterInsights