Det behövs satsningar för mer jämställt söktryck till teknikprogrammet!

Sverige behöver en mer blandad ingenjörskår om all kompetens ska tas tillvara och yrket bli mer attraktivt. Då behöver fler tjejer söka teknikprogrammet menar Sveriges ingenjörer. Hur ser det ut i Skara?

Att öka antalet tjejer som väljer teknikprogrammet är en central åtgärd för att stärka intresset för ingenjörsutbildningar. En färsk analys från Sveriges Ingenjörer visar att i vissa kommuner väljer ingen tjejer teknikprogrammet, medan det i andra kommuner är upp till en tiondel. Analysen pekar på betydelsen av geografisk närhet till programmen, närvaron av förebilder och kommunernas engagemang i tekniksatsningar. Den kommun som har störst andel tjejer på teknikprogrammet är Hammarö, där är 10,6 % av eleverna på teknikprogrammet tjejer.

Johan Kreicbergs, chefsekonom/chef Politik och påverkan på Sveriges Ingenjörer, understryker vikten av att fler kvinnor blir ingenjörer för att stärka Sveriges konkurrenskraft och möta kraven på en hållbar framtid.

– Vår nya rapport fastslår att en låg andel tjejer på teknikprogrammet får konsekvenser för ingenjörsutbildningarna. Av tjejerna på teknikprogrammet söker omkring var tredje vidare till en ingenjörsutbildning, en betydligt högre andel än från andra program. Därför är det oroande att antalet tjejer som väljer teknikprogrammet har minskat markant de senaste åren, säger Kreicbergs.

1 400 fler till ingenjörsutbildningar

Genom en analys av specialbeställd statistik från SCB och Skolverket visar Sveriges Ingenjörer att intresset för teknikprogrammet varierar kraftigt över landet. Om tjejernas intresse för teknikprogrammet matchade nivån i landets toppkommuner skulle ytterligare 1 400 unga kvinnor söka sig till ingenjörsutbildningarna varje år, vilket skulle bidra avsevärt till klimatomställning och digitalisering i Sverige.

Geografisk närhet till gymnasieprogrammen påverkar andelen tjejer som väljer teknikprogrammet. I 122 kommuner erbjuds inte teknikprogrammet lokalt, vilket påverkar intresset negativt. Det är särskilt utmanande i kommuner där endast andra nationella program finns tillgängliga.

Förebilder och kommunalt engagemang

Betydelsen av förebilder är tydlig i analyserna. I kommuner med fler ingenjörer är andelen tjejer på teknikprogrammet högre. Initiativ för att synliggöra ingenjörer, både genom sociala medier och skolbesök, har därmed en betydande roll. Dessutom visar resultaten att fler tjejer väljer teknikprogrammet i kommuner som är anslutna till Riksföreningen Teknikcollege Sverige, som arbetar med att certifiera tekniska utbildningar i samarbete med näringslivet.

Hur ser det ut i Skara?

Teknikprogrammet i Skara har ett varierande söktryck över tid, då man vissa år varit nere långt under tio elever per årskurs. De senaste tre åren har andelen varit 7%, 5% och i år 5 % tjejer.

Slutsats och rekommendationer

Analysen drar slutsatsen att en storsatsning behövs för att öka antalet tjejer på tekniska gymnasieprogram. Det är avgörande att dessa utbildningar blir tillgängliga över hela landet. Dessutom är lokala åtgärder som att synliggöra förebilder och säkerställa hög utbildningskvalitet av stor betydelse.

Fakta om teknikprogrammet

  • 2023 valde endast 2,6 procent av tjejerna i niondeklassarna teknikprogrammet, jämfört med 3,2 procent 2019.
  • I nio kommuner började ingen tjej på teknikprogrammet under perioden 2018–2022, främst i mindre kommuner i Norrlands inland.
  • Teknikprogrammet finns i 168 kommuner. Av övriga 122 kommuner erbjuder 43 ett annat nationellt program, medan 79 inte erbjuder något nationellt program.

Källa: Skolverket, SCB.

Foto: National Eye Institute cc by sa 2.0

Verifierad av MonsterInsights