M och SD: Sänkt skatt och rekordsatsning på tillväxt, livskvalitet och skola i Skaras budget!

Historisk satsning på skolan i Skara, på tillväxt och livskvalitet : Moderaternas och Sverigedemokraternas budgetförslag som samtidigt sänker skatten.

I budgetförslag för 2025 presenterat av Moderaterna och Sverigedemokraterna får skolan i Skara en historisk satsning, med en ökning på 36 miljoner till barn- och utbildningsnämnden. Detta markerar en av de största satsningarna på skolan på flera decennier och är ett svar på långvariga krav från förvaltningen om att höja kvaliteten och säkerställa likvärdig finansiering jämfört med andra kommuner.

Stärkande av skolmiljön och elevhälsan

En nyckelpunkt i budgetförslaget är införandet av heltidsmentorer i hela grundskolan och gymnasiet, vilket avlastar lärare och möjliggör en ökad fokusering på undervisningen. För att stödja detta avsätts dessutom 5 miljoner för att anställa speciallärare, kuratorer och annan personal för att arbeta med elevhälsan, både förebyggande och åtgärdande.

Ylva Pettersson
Ylva Pettersson, Moderaterna

Ylva Pettersson, oppositionsråd för Moderaterna, kommenterade:

– Det är avgörande att vi stärker skolmiljön och elevernas välmående. Genom att införa heltidsmentorer och öka resurserna för elevhälsan, sätter vi barnens behov i fokus och skapar förutsättningar för en trygg och stimulerande lärmiljö. Då kan också lärarna fokusera på undervisningen och det som hör ihop med den.

Bevarande av befintlig personal och stöd till elever

Moderaterna och Sverigedemokraterna betonar också vikten av att behålla befintlig personal, inklusive lärarassistenter och elevassistenter, samtidigt som man investerar i nya resurser för att förbättra skolan. Dessutom avsätts medel för akutskolor för att ge elever stöd i olika miljöer och säkerställa att ingen elev lämnas utanför.

Ove Berlin
Ove Berlin, Sverigedemokraterna

Ove Berlin, gruppledare för SD,  tillade:

– Vi måste värna om de fantastiska insatser som våra lärarassistenter och elevassistenter gör varje dag i klassrummen. Genom att kombinera bevarandet av befintlig personal med nya resurser kan vi skapa en skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Satsningar på arbetsmarknaden och tillväxt

För att främja sysselsättning läggs också 4 miljoner extra på att stärka arbetsmarknadsenheten under namnet Knutpunkten. Detta initiativ syftar till att säkerställa att alla som kan arbeta i Skara får möjlighet till kvalitativ sysselsättning.

Stöd till invånarna och skattesänkning

En central prioritering i budgetförslaget är att återställa den tidigare skattenivån och sänka skatten med 0,40 kr. Ylva Pettersson betonade att detta är särskilt viktigt med tanke på lågkonjunkturens påverkan på invånarnas ekonomi:

– Genom att sänka skatten ger vi invånarna i Skara mer kvalitet i service och trygghet, samtidigt som vi ger dem mer pengar kvar i plånboken.

Helhetsinriktad strategi för att stärka Skara

Utöver satsningar på skolan och arbetsmarknaden fokuserar budgetförslaget på tillväxtåtgärder, inklusive mångmiljoninvesteringar i detaljplaner och beredning av industrimark för att attrahera nya företagare till Skara. Dessutom görs satsningar på kultur, fritid och att förverkliga förslag från medborgardialog för att öka gemenskapen och tillgodose invånarnas önskemål.

Omsorg om invånare och medarbetare.

Budgetförslaget innehåller en mångmiljonsatsning på arbetsmiljön och kvaliteten i omsorgen.

– Det är viktigt att inte bara prata om att vara en god arbetsgivare utan också agera för att förbättra arbetsmiljön och dialogen med fackliga organisationer och medarbetare, betonar Pettersson.

– Vi vill ha en dialog om ifall det går att förbättra implementeringen av heltidsresan till exempel, säger Ove Berlin. Som arbetsgivare blir vi bättre av att alltid lyssna på medarbetarna och där måste vi politiker våga ge skarpa uppdrag.

I budgeten föreslår man också att restaurangerna på äldreboenden ska kunna servera ett glas vin eller öl till maten. Man har också en miljonsatsning på maten i kommunen.

Fråga: Hur finansierar ni de här satsningarna?

– Skara har en god ekonomi efter många år av välskött styre. Det ger utrymme för reformer. Men sedan har vi också gjort om budgeten och genom likvärdighet mellan förvaltningarna skapat ett ekonomiskt utrymme. Det har krävt rejält med arbete och god hjälp från kommunens skickliga ekonomer, säger Ylva Pettersson.

– Dessutom är det enklare att göra en skarp och framåtblickande reformbudget när man inte behöver späda ut den genom kompromisser mellan många partier som egentligen drar åt olika ideologiska håll, fyller Ove Berlin i.

Budgeten har ett plusresultat på strax under 7 miljoner och överträffar tvåprocentmålet på tre år.

En levande och trivsam kommun

Med detta budgetförslag strävar Moderaterna och Sverigedemokraterna efter att stärka Skara som en levande och trivsam kommun, där invånarna ges möjlighet till stärkt livskvalitet och företag och föreningar kan utvecklas.

Verifierad av MonsterInsights