Det här är unikt med årets majblomma!

Det här är unikt med årets majblomma;
Nu har årets majblomma presenterats. Designen är unik och vill rikta fokus på en hjärtefråga: barnfattigdom.

Årets majblomma presenterades som en stark symbol för kampen mot barnfattigdom i Sverige. Den violfärgade blomman, designad av den 16-åriga Alexis Monnakgotla Svensson, saknar ett blad för att tydligt påminna om den ekonomiska utsattheten som 1 av 10 barn i landet upplever.

Majblommans generalsekreterare, Åse Henell, förklarade beslutet att ta bort det tionde blombladet som en drastisk men nödvändig åtgärd för att betona allvaret i barnens ekonomiska situation. Med ökade levnadskostnader och inflation under de senaste två åren är den ovanliga majblomman en påminnelse om den dystra statistiken: 1 av 10 barn lever i barnfattigdom.

Designern Alexis Monnakgotla Svensson berättade om inspirationen bakom den violfärgade blomman och dess saknade blad, vilket är en hyllning till hennes vän Viola. Färgen representerar gemenskapen och syftar till att uppmärksamma Majblommans arbete för att möjliggöra fritidsaktiviteter för alla barn.

Majblomman, som verkar som en barnrättsorganisation, fokuserar på att erbjuda ekonomiskt stöd till barn i familjer som kämpar ekonomiskt. Det sträcker sig från varma vinterkläder till avgifter för fritidsaktiviteter, och detta år kommer den speciella majblomman att finnas tillgänglig för försäljning från den 10 april.

Svenska folket uppmanas att stödja Majblommans insatser genom att köpa den symboliska majblomman och därigenom bidra till att göra en verklig skillnad i kampen mot barnfattigdom.

Foto: Årets majblomma är violfärgad och saknar ett blad, som en påminnelse om barnfattigdomen i Sverige. Fotograf: Majblomman

Verifierad av MonsterInsights