Dom:24 årig kvinna i Skara får fängelse

Efter att ha burit kniv på allmän plats i Skara döms nu en 24:årig kvinna till fängelse.

En ung kvinna på 24 år får tio månaders fängelse efter att ha brutit mot knivlagen i Skara. Hon bar knivar på offentliga platser, vilket resulterade i fyra brott, varav två ansågs vara särskilt allvarliga.

Domstolen bedömde att hennes avsikt att skada andra ökade risken för brottslig användning av knivarna. Kvinnan erkände att hon bar knivarna med avsikt att skada och hennes agerande visade på en ökad risk för våld. Dessutom ansågs hennes impulsiva och oberäkneliga beteende vara en faktor i domen.

Knivarna konfiskeras och hon måste även betala en avgift till brottsofferfonden

Verifierad av MonsterInsights