Ekonomiska läget fortsatt tufft, men inflationen lägre än förväntat

Inflationen ökade mindre än befarat men det ekonomiska läget är fortsatt tufft.

 

Inflationen i februari steg till 4,5 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket trots att det är lägre än förväntat fortfarande pekar på en ansträngd ekonomisk situation. Prisökningarna, även om de är lägre än föregående månad, har en påtaglig inverkan på både konsumenter och handlare.

Enligt Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel, är det positivt att inflationstakten i viss mån har minskat, men det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser om det kommande årets ekonomiska utveckling. Hon påpekar att trots att livsmedelspriserna i stort sett står stilla jämfört med januari, är det fortfarande en utmaning för både konsumenter och handlare.

En annan oroande trend är den betydande ökningen av handelns hyror, som har stigit med över 20 procent på tre år till följd av indexeringen. Enligt Svensk Handel kan butikerna i sällanköpsvaruhandeln komma att betala 4 miljarder kronor i hyresökningar enbart på grund av KPI-indexeringen från 2022 till 2024. Trots att inflationstakten sjunker blir dessa höjningar beständiga.

I februari visade SCB:s konsumentprisindex (KPI) att matpriserna nästan stod stilla, med en ökning på knappt en procent jämfört med föregående år. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med 0,1 procent jämfört med januari, där priserna på alkoholfria drycker ökade med 1,3 procent medan priserna på livsmedel i princip förblev oförändrade.

Priserna på livsmedel står still

Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, kommenterade att priserna på livsmedel och alkoholfria drycker har stabiliserats det senaste året och är i princip oförändrade sedan förra våren. Även om vissa produkter är billigare nu än tidigare, har priserna överlag ökat med 1,2 procent sedan februari föregående år.

Även om inflationstakten i Sverige visar tecken på att gå åt rätt håll, är det tydligt att det ekonomiska läget fortsatt är utmanande för många. Prisstabiliteten för livsmedel och alkoholfria drycker ger viss lättnad, men det krävs fortsatta åtgärder för att hantera de ekonomiska påfrestningarna som drabbar både konsumenter och näringsidkare

Verifierad av MonsterInsights