Ekot avslöjar: Katedralskolan i Skara utnyttjade i bedrägeri

En granskning av Ekot avslöjar oegentligheter bland svenska bilskrotar, där bilar som officiellt skrotats säljs i Nigeria till höga priser. Jörgen Gustavsson, gymnasierektor på Katedralskolan i Skara upptäcker att två bilar som han trodde var skrotade säljs i Nigeria, vilket han beskriver som förtroendebrott.

En av de berörda bilarna användes tidigare för skolskjutsar i Skara, men efter att den bedömdes som osäker skickades den till skrot. Dock visar granskningen att bilen nu finns till försäljning i Nigeria. Gustavsson känner sig besviken över förlusten av förtroendet.

Ekot identifierar flera svenska bilar till salu i Nigeria, trots att de enligt Transportstyrelsens register redan skrotats i Sverige. Bilskrotar runtom i landet erkänner att de skrotat bilarna på papper för att sedan sälja dem, vilket är olagligt.

En av bilskrotarnas ägare försvarar agerandet med att köparna var utländska medborgare utan personnummer, vilket komplicerade ägaröverföringen. Miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Skåne anser att detta är mycket allvarligt och lovar att agera om information om de företagen kommer fram.

Länsstyrelsen har befogenhet att dra in tillstånd för skrotfirmor som bryter mot reglerna och avdelningschefen Rima Dauod påpekar att de gör sitt bästa inom givna förutsättningar för att stoppa denna systematiska oegentlighet

Foto; Tortap cc by sa 3.0

Verifierad av MonsterInsights