Elevförslag väcker intresse i kommunen: dirtjump i Varnhem.

Elevs förslag inspirerar kommunen: Dirt jump bana i Varnhem.

Folke, en elev i klass tre på Varnhemsskolan, har tagit ett steg för att förbättra sin hemort genom att föreslå anläggandet av en cykelbana till kommunen. Folke och hans kompisar älskar att cykla och hoppa med sina cyklar, och hans vision är att Varnhem ska få en Dirtbike/jump-bana.

Folke skickade in en karta och ett förslag på en lämplig plats för banan. Snart fick han svar från kommundirektören Linda Esseholt, som tackade för förslaget och meddelade att det skulle vidarebefordras till Varnhems medborgarråd. Hon förklarade att det finns resurser avsatta för sådana initiativ och att Peter Blom, landsbygdsutvecklare, skulle ta hand om ärendet.

Peter Blom hörde sedan av sig direkt till Folke och uttryckte sin glädje över att få idéer från yngre invånare. Han förklarade att han arbetar med att förbättra landsbygden tillsammans med medborgarrådet i Varnhem, som hjälper till att bedöma och välja förslag. Peter lovade att ta upp Folkes idé vid nästa möte och att undersöka möjligheterna och kostnaderna för att anlägga banan på den föreslagna platsen. Han tackade Folke för förslaget och önskade honom ett trevligt sommarlov.

Folkes initiativ har verkligen väckt intresse hos kommunens beslutsfattare, och nu återstår det att se hur ärendet kommer att behandlas vidare. Folke och hans vänner kan kanske se fram emot en ny Dirtbike-bana i Varnhem om förslaget får gehör.

Richard Pettersson , 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden tycker att det är roligt med Folkes engagemang och hoppas att detta inspirerar fler unga att göra sina röster hörda i frågor som påverkar deras vardag. Kommunens positiva respons visar att även de yngsta medborgarna kan bidra till utvecklingen av samhället.

 

Foto: Skara kommun

Verifierad av MonsterInsights