En jul med både julstämning och snuva i luften

Den senaste tiden har Västra Götaland känt av konsekvenserna av pandemins påverkan på våra traditionella julfiranden. Även om coronapandemin officiellt har avtagit, fortsätter spridningen av covid-19 i samhället. Andra luftvägsinfektioner har också blivit alltmer framträdande, och för närvarande lider många människor av sjukdom

 Covid-19 har hållit sig på höga nivåer under en längre period med ett stabilt antal positiva fall. Provtagningen är begränsad, men trots detta förblir trycket på sjukvården högt.

Jämfört med pandemins höjdpunkt är sjukhus- och IVA-vård inte lika påtagligt, men det finns ett stort mörkertal bland allmänheten med tanke på färre utförda tester. Under de senaste veckorna har influensan också ökat i länet, och smittspridning av influensa pågår både bland äldre och barn.

Nationellt sett har RS-viruset också blivit mer framträdande, men i Västra Götaland rapporteras endast några enstaka fall. Kikhosta har inte heller visat några nya fall på många veckor.

Inför kommande julfirande uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet. Vinterkräksjukan förväntas öka, och trots att den ännu inte har satt igång på allvar i Västra Götaland , pågår mycket annat samtidigt. Det betonas att skydda andra är avgörande, oavsett om det gäller covid-19, influensa eller andra luftvägsinfektioner.

Allmänheten får råd inför julhelgen: ”Förutom att man ska vaccinera sig om man får det rådet, så ska man stanna hemma vid symtom eller om man är sjuk.” Man understryker vikten av att diskutera oro i förväg om någon i sällskapet är mer sårbar och att genomföra en symtomkoll innan evenemanget. Trots att pandemin officiellt är över finns det fortfarande en hög spridning av covid-19, influensa, vinterkräksjukan och RS-viruset, vilket ger mycket att tänka på inför julen.

Under de senaste veckorna har fem fall av papegojsjuka konstaterats i Västsverige. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar nu försiktighet när det gäller kontakt med vilda fåglar, framför allt när det gäller rengöring av fågelbord.

 

Foto: TS Eriksson

Verifierad av MonsterInsights