EU-valet: Då kommer resultaten!

Idag är det en viktig dag i Sverige då valet till Europaparlamentet äger rum. Det är sista chansen för svenska medborgare att delta i årets EU-val.

 

Väljare kan rösta antingen i sin egen vallokal eller i någon av de röstningslokaler som finns tillgängliga för förtidsröstning i varje kommun. Vallokalerna håller öppet från kl. 08 till kl. 21, och därefter påbörjas rösträkningen.

Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, understryker vikten av att rösta: ”Det är sista dagen att rösta i det svenska EU-valet. Om man inte kan ta sig till sin vallokal går det fortfarande att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. All information om lokaler och öppettider finns på val.se.”

På röstkortet framgår vilken vallokal väljaren tillhör. Det räcker att ta med en id-handling, men röstkortet kan underlätta för att säkerställa att rösten läggs i rätt lokal. För dem som inte kan rösta i sin vallokal finns möjligheten att förtidsrösta i vilken lokal som helst. Minst en förtidsröstningslokal i varje kommun håller öppet under valdagen, och där kan man även få ett dubblettröstkort om det behövs.

Rösträkningen börjar kl. 21 och de preliminära resultaten kommer att publiceras på val.se från kl. 23 när röstmottagningen har avslutats i hela EU. Under kvällen kommer också en preliminär mandatfördelning mellan partierna att presenteras. Sverige har totalt 21 mandat i Europaparlamentet.

 

Foto: cc by sa 4.0

Verifierad av MonsterInsights