Ingen årsredovisning och ingen ansvarsfrihet i kommunfullmäktige i Skara.

Årsredovisning för Skara kommuns fullmäktige skickades på återremiss

I måndagens fullmäktigesammanträde i Skara kommun rådde delade meningar kring årsredovisningen för det gångna året. Efter att kommunalråd Gunilla Druve Jansson betonade flera positiva framsteg och resultat under året, yrkade oppositionsrådet Ylva Pettersson på återremiss för att göra ytterligare politisk beredning av årsredovisningen.

Kommunalråd Gunilla Druve Jansson poängterade flera framgångar under det gångna året, inklusive ett starkt ekonomiskt resultat trots utmanande tider, nybyggda äldreboenden och påbörjandet av en ny förskola. Även antagandet av en översiktsplan och stadig byggverksamhet i Skara lyftes fram som positiva resultat av kommunens arbete.

Oppositionsrådet Ylva Pettersson lyfte fram att samtliga de framsteg och positiva utfall för Skara som kommunalrådet betonade var moderata initiativ, förslag eller resultat av moderatpolitik från föregående mandatperiod. Hon ville dock återkomma till sakfrågorna på nästa kommunfullmäktige eftersom årsredovisningen inte hade kunnat beredas ordentligt i kommunstyrelsen. Ledamöterna hade bara fått den ett par dagar före sammanträdet och de hade inte funnits möjlighet att göra ett politiskt arbete kring årsredovisningen.

Ett av de starkaste argumenten för återremiss var att viktiga frågor, såsom klimatåtgärder och arbete med miljöutmaningar, inte hade behandlats likvärdigt och utifrån fattade beslut i årsredovisningen. Oppositionen betonade vikten av en heltäckande årsredovisning för att hålla politikerna ansvariga gentemot invånarna i Skara.

Kommunalrådet hade inte haft dialog om lösningar.

Kommunalrådet Gunilla Druve Jansson föreslog att årsredovisningen skulle godkännas och att förbättringar kunde göras gemensamt inför nästa årsredovisning. Oppositionsrådet påpekade att det hade funnits en överenskommelse i kommunstyrelsen om att göra åtminstone en viss politisk beredning av årsredovisningen, vilket inte hade skett.

Det framkom även att kommunalrådet hade haft en månad på sig att ta kontakt med oppositionen för att diskutera alternativa lösningar, vilket inte hade genomförts. Oppositionen betonade att det inte handlade om partipolitik utan om att säkerställa demokratiska principer och att invånarna ska ha tillgång till en heltäckande årsredovisning som politikerna kan hållas ansvariga för.

Nu återstår det att se hur frågan kommer att hanteras inför nästa fullmäktige, och om årsredovisningen kommer att återförvisas för ytterligare politisk beredning

Verifierad av MonsterInsights