Socialtjänstministern i Skara: ”Det här fyller mig med hopp”.

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall, oppositionsrådet Ylva Pettersson och riksdagsledamot Charlotte Nordström genomförde under måndagen ett besök på Centrumbostäder i Skara.

Vid detta tillfälle fick de en genomgång av bostadsbolagets bostadssociala projekt av VD David Pettersson och samordnare Amira Janine.

Amira
Socialtjänstministern hade ett långt rundabordssamtal med Amira Janine, David Pettersson, Charlotte Nordström, Ylva Pettersson och Pernilla Magnusson.

En central aspekt av projektet är att lokaler har ställts till förfogande för ett bemanningsföretag, vilket möjliggör att arbetstillfällen når direkt till de boende. David Pettersson betonade projektets mål och sa:

– Vi vill inte bara ge bostäder, utan också verktygen för att skapa hållbara arbetsmöjligheter för våra boende.

– Vi måste jobba på att använda kompetenser rätt, inte bara använda rätt kompetenser, fyllde Pernilla Magnusson i. Annars kommer vi inte att klara kompetensförsörjningen och människor kommer inte att få bästa vägen in i jobb.

Amira Janine, som spelar en nyckelroll i projektet, informerade om läxhjälpen som organiserats och genomförs i samarbete med elever från Katedralskolan. Hon uttryckte vikten av att ge barnen inte bara akademiskt stöd, utan också förebilder:

– Här får de lära sig att alla kan lyckas.

Ny socialtjänstlag

Under besöket diskuterades den nya socialtjänstlagen och dess potentiella positiva effekter för samverkan kring barn och ungdomar i riskzonen. Ministern, Camilla Waltersson Grönvall, framhöll vikten av den nya lagen och sa:

– Det kommer att göra det enklare för myndigheter att samverka för att skydda barn och ungdomar i riskzonen.

– Nu genomförs stora reformer som länge varit efterfrågade, sa Charlotte Nordström. Polisen får kraftfulla verktyg att jobba mot gängkriminalitet och mot rekrytering av barn till kriminalitet. I samspel med det arbete som görs för att förebygga effektivare och tidigare kommer många barn och ungdomar att få mycket bättre chanser i livet.

Pernilla Magnusson, chef för omsorgsförvaltningen, uttryckte stöd för den nya lagen men lyfte också fram finansieringsaspekten:

– Vi måste säkerställa att de nya lagarna får tillräckligt med resurser för att implementeras effektivt.

Oppositionsråd Ylva Pettersson fokuserade på föräldraskapet för nyanlända och poängterade:

– Att ge föräldrar verktyg för ett starkt och gott föräldraskap är avgörande för integration och barns välbefinnande.

Människor skräms av lögner om socialtjänsten

Diskussionen om rädsla för myndigheter och desinformation om socialtjänsten väckte starka känslor. Ministern uttryckte bekymmer över spridningen av lögner och sa:

– Att skrämmas bort från att söka hjälp på grund av felaktig information är oacceptabelt.

David Pettersson, Amira Janine och Pernilla Magnusson delade sina egna erfarenheter av desinformation och betonade vikten av att kontinuerligt informera. Pernilla Magnusson underströk:

– Det är otroligt viktigt att bygga förtroende för socialtjänsten och en del i det är att vi alla samarbetar.

Camilla Waltersson
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

 

Camilla Waltersson Grönvall gladdes åt att höra hur arbete med handledare och serviceassistenter gett människor långsiktiga vägar in i riktiga jobb, och hur Centrumbostäders satsningar fått ungdomar att söka sommarjobb.

– Mitt uppdrag innehåller många ärenden som gör ont i själen, berättelser om barn som lider och utnyttjas. Såna här besök som visar verksamhet som på riktigt gör skillnad fyller mig med energi och hopp.

Besöket avslutades med en positiv atmosfär, där ministern engagerade sig i glada samtal med barnen som satt med sina läxböcker och Amira Janine poängterade:

– De här barnen får inte bara hjälp med läxorna, de får också goda och starka förebilder i de gymnasieelever som är här och hjälper till.

Verifierad av MonsterInsights