Olika syn på bästa sätt att jobba med klimatlöften, men enighet om satsningar på klimatarbetet

Skara stadshus

Skara Kommunstyrelse har nu beslutat skicka 21 klimatlöften för de kommande tre åren till Kommunfullmäktige för beslut , vilka är en del av ansträngningarna för att uppnå Västra Götalandsregionens mål att vara fossiloberoende år 2030. Beslutet har klubbats av kommunstyrelsen, där både majoriteten och oppositionen har fått uttrycka sina åsikter och hade olika förslag på väg framåt.

Kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Druve Jansson, har understrukit att listan har genomgått noggrann granskning, och att kommunens verksamhet aktivt har bidragit till att föreslå de klimatlöften som är möjliga att genomföra. För att möjliggöra dessa åtaganden kommer det krävas en årlig budget på 1 till 1,5 miljoner kronor under de kommande tre åren. Druve Jansson har beskrivit dessa utgifter som investeringar för att anpassa kommunens verksamhet till de åtaganden som gjorts för att uppnå ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.

Å andra sidan har oppositionen reserverat sig mot beslutet. Ylva Pettersson, oppositionsråd, betonar vikten av att vara selektiv i valet av klimatlöften så att effekten blir så stor som möjlig utifrån de verktyg och resurser kommunen har tillgång till. Hon framhäver att systemet kommer att utvärderas 2026 för att sedan revideras baserat på kommunernas erfarenheter. Oppositionen poängterar att det är nödvändigt att prioritera de åtgärder som ger mest effekt snabbast för klimat och miljö och att undvika utgifter på åtgärder med möjligt symboliskt värde. Oppositionen ville därför att Kommunstyrelsen skulle ställa sig bakom en mindre mängd klimatlöften utifrån analysen av vilka som ger störst effekt per skattekrona.

I sammanhanget betonar Ylva Pettersson även att klimatfrågorna är av yttersta vikt och att det är nödvändigt att vara strategisk i beslutsfattandet för att maximera effekten av de investerade skattekronorna för att hantera klimatproblematiken.

Oppositionsråd Ylva Pettersson och kommunalråd Gunilla Druve Jansson 
Verifierad av MonsterInsights