Fler elever i Skara kränks i skolan!

Fler elever kränks i skolan visar statistik från Skaras grundskolor. Samtidigt framkommer det att politiska beslut för att stärka tryggheten inte genomförts.

Antalet kränkningar bland elever i Skaras grundskolor har tagit en oroande riktning under de senaste tre åren, enligt nyligen presenterad statistik som Sklt var först med att uppmärksamma. Trots ökande insatser för att öka tryggheten och motverka kränkningar, har kommunstyrelsen tidigare upptäckt allvarliga brister i genomförandet av politiska uppdrag för att skapa likvärdiga rutiner för studiero.

Vid granskningen av årsredovisningar upptäckte kommunstyrelsen 2022 att viktiga uppdrag för att stärka tryggheten och motverka kränkningar inte hade genomförts som planerat. I vissa fall hade förvaltningen felaktigt rapporterat att uppdrag var genomförda, trots att så inte var fallet.

Denna bristande efterlevnad av politiska direktiv har resulterat i förseningar av avgörande arbete för att etablera enhetliga rutiner för studiero och mot kränkningar i skolorna. Kommunen står inför konsekvenser av att nödvändiga åtgärder inte har genomförts i rätt tid.

Den ökande trenden av kränkningar bland elever i Skaras skolor är uppenbar i statistiken, där antalet ärenden har ökat från 255 år 2021 till 458 år 2023. En ökning på över 30% från 2022 till 2023 betonar allvaret i situationen och behovet av snabba och effektiva åtgärder för att vända trenden.

Barn och utbildningsnämnden har före jul beslutat godkänna genomförandet av de politiska uppdragen att ta fram likvärdiga och väl förankrade rutiner i alla skolor. Oppositionen reserverade sig mot beslutet då verksamheterna uppgav att det inte fanns varken förankring eller implementering av rutinerna.

Verifierad av MonsterInsights