FN och Hamas: En farlig allians som underminerar fredsansträngningar

De senaste händelserna i Gazaremsan har kastat ljus över en oroande verklighet: FN, genom sitt organ för palestinska flyktingar, FN:s hjälp- och arbetsorgan (UNRWA), har blivit en medveten medspelare i Hamas propagandakrig. Hillel Neuer, verkställande direktör för UN Watch, avslöjade nyligen den chockerande sanningen om FN:s inblandning i Hamas-affärer.

”För 16 år har FN haft 13 000 anställda i lilla Gaza. De vet exakt vad som pågår… De visste alla att Hamas terrorinfrastruktur fanns på sjukhusområdet, där Israel inte skulle attackera. De ljög för världen i 16 år. För att utmåla Israel som onda,” påpekade Neuer den 16 november 2023.

Det är svårt att bortse från det faktum att FN har blivit en plattform för Hamas att sprida sin propaganda, särskilt på sociala medier. Anklagelserna mot Israel för att medvetet rikta in sig på civila institutioner har blivit standard i FN:s retorik. Trots internationell lag som klart skyddar skolor, sjukhus och civila platser från attacker under krig, har FN valt att ignorera dessa bestämmelser och istället skylla på Israel.

Ett konkret exempel är FN:s reaktion på Israels luftangrepp på en ambulans i norra Gaza, som användes av Hamas-terrorister. Istället för att adressera Hamas krigsförbrytelser, uttryckte FN:s generalsekreterare António Guterres att han var ”förskräckt” över Israels agerande. Detta är ett tydligt bevis på FN:s partiskhet och bristande förmåga att agera opartiskt och rättvist.

Det är dags för världen att öppna ögonen för det farliga partnerskapet mellan FN och Hamas. Denna allians underminerar inte bara fredsansträngningarna i regionen utan skapar också en plattform för terrororganisationen att fortsätta sina aktiviteter ostraffat. Det är hög tid att granska FN:s roll och ansvar i konflikten och kräva transparens och objektivitet.

För att säkerställa en verklig framtid för fred i Mellanöstern bör världssamfundet, och framför allt USA, överväga att decimera finansieringen till FN och minska dess betydelse tills organisationen kan visa på verkliga framsteg mot en opartisk och rättvis hantering av konflikten. FN:s nuvarande ställning som en medspelare i Hamas propagandakrig förtjänar ingen plats i det 21:a århundradet

 

Tommy Schalén

 

Detta är en insändartext och åsikterna som presenteras är skribentens egna egna och återspeglar inte nödvändigtvis Skara idags hållning

Verifierad av MonsterInsights