Förslag från Skarakoalitionen: en plan för ett hälsosammare liv.

Skarakoalitionen föreslår en plan för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosammare liv.

I ett försök att främja hälsan och välbefinnandet hos invånarna i hela Skara kommun har den politiska majoriteten presenterat ett förslag som syftar till att skapa en plan för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosammare liv. Det föreslagna beslutet innebär att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samarbeta med olika intressenter och aktörer för att ta fram en plan med bred förankring.

Bakgrunden till detta initiativ understryker vikten av fysisk aktivitet för att stärka kroppen, minska sjukdomsrisken och förbättra det psykiska välbefinnandet. Särskild betoning läggs på att skapa goda vanor för barn och unga, med insikten om att en aktiv livsstil påverkar hela livet positivt.

Projektet strävar efter att öka medvetenheten om vikten av daglig rörelse och att minska stillasittande livsstilar, särskilt bland barn och unga. Med höga sjukskrivningstal och en tendens till stillasittande levnadssätt bland både unga och vuxna, är ambitionen att få Skaras invånare att omfamna en aktiv livsstil för att främja hälsa och välbefinnande.

För att uppnå detta mål ser Skarakoalitionen behovet av ett brett samarbete mellan skolor, studieförbund, föreningsliv, näringsliv, myndigheter och hälso- och sjukvården. Ett förslag till en bildningskampanj och evenemang som en friskvårdsvecka tas upp för att engagera och involvera olika samhällsaktörer.

Det betonas att ansvaret inte enbart ligger på det kommunala initiativet, utan att engagera föreningsliv, hälsaföretag, organisationer och andra aktörer är avgörande för att skapa ett varaktigt och brett samarbete kring fysisk aktivitet.

Skarakoalitionens mål är att få fler invånare i rörelse för ett rörligare och friskare Skara. Genom detta initiativ hoppas de öka kommunens attraktivitet och skapa nya möjligheter för alla som bor i Skara kommun. Resultatet de strävar efter är en friskare och gladare gemenskap för alla invånare.

Initiativet kommer att behandlas i Kommunstyrelsen.

 

Foto: Skara kommun.

Verifierad av MonsterInsights