Fortsatt politisk oenighet kring samarbetet i Skaraborg efter beslut att upplösa MTG-samarbetet mellan Mariestad Töreboda och Gullspång.

Skaraborgs kommunalråd

I en strategisk förändring har Mariestad före jul meddelat sitt beslut om att avsluta det kommunala samarbetet med Töreboda och Gullspång. Denna omsvängning innefattar även upplösningen av de gemensamma nämnderna som tidigare samordnat beslut och resurser mellan de tre kommunerna.

Mariestads kommunalråd uttrycker att beslutet grundar sig på divergerande strategiska mål. Enligt kommunalrådet betonar man vikten av att Mariestad nu kan fokusera mer direkt på sina egna behov och utmaningar, med ökad flexibilitet och snabbare beslutsprocesser.

Å andra sidan har Töreboda och Gullspångs kommunalråd uttryckt förvåning över beslutet. De betonar vikten av samarbete för att möta gemensamma utmaningar och ser över möjligheter att fortsätta samarbeta trots upplösningen av de gemensamma nämnderna.

Samtidigt driver de socialdemokratiska oppositionsråden och det socialdemokratiska oppositionsrådet i Skaraborg, fortsatt gemensamt frågan i media och kritiserar beslutet. De understryker behovet av att bevara samarbetet för att upprätthålla en stark gemensam röst för regionens intressen och efterlyser en öppen dialog för att finna lösningar som gynnar alla parter.

Samtidigt med dessa förändringar fortsätter den kommunala samverkan i Skaraborg genom det gemensamma Kommunalförbundet, som står starkt i att driva de gemensamma frågorna. Förbundet har aktivt fattat beslut i en rad viktiga strategiska framtidsfrågor, inklusive infrastruktur och energi. Det  övergripande samarbetet i Skaraborg har därmed potential att påverka och främja gemensamma intressen och förefaller ha stärkts under det senaste året iochmed att de gemensamma planerna trappats upp.

Verifierad av MonsterInsights