Västra Götaland leder vägen i vindkraftsboom – politisk enighet i Skara för ökad energiproduktion

Skara kan dra nytta av att Västra Götaland ligger i framkant när det gäller energiproduktion menar en enig politik.

Enligt en nyligen publicerad rapport från SCB har antalet vindkraftverk i Sverige ökat med över 880 procent de senaste 20 åren. Västra Götaland och Skåne utmärker sig som de län som har flest vindkraftverk, och politisk enighet råder i Skara om att främja ytterligare energiproduktion, inklusive vindkraft.

Kommunalrådet i Skara, Gunilla Druve Jansson, säger i Sklt om vindkraft i Skara

– En plan har funnits tidigare också, nu uppdateras den efter nya förhållanden. Vi kanske också har ytterligare områden som vi kan göra något på.

År 2002 fanns det endast cirka 530 vindkraftverk i Sverige. År 2020 hade detta antal ökat till över 4 300, och 2022 passerade det över 5 200. Rapporten visar att år 2020 fanns det vindkraftsetableringar i 194 av landets 290 kommuner, och under 2022 hade detta antal stigit till 200 kommuner.

Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem och en av författarna till rapporten, betonar:

– År 2020 fanns det drygt 4 300 vindkraftverk i Sverige. Allra flest i Västra Götalands och Skåne län där det fanns 615 respektive 443 vindkraftverk.

Rapporten granskar även påverkade områden och influensområden inom 800 meter från vindkraftverk. Halland och Skåne pekas ut som länen med störst andel influensområde, motsvarande 4,4 procent respektive 3,8 procent av landarealen. Det är förhållandevis få människor som påverkas i sitt boende av närliggande vindkraft, mest dock i Västra Götaland.

– Vi vill vara pådrivande i den fossilfria energiproduktionen, säger Skaras moderata oppositionsråd Ylva Pettersson, och Skaras position mitt i ett Skaraborg som är på väg in i en ledande expansionsperiod ger oss ett bra läge. Men för oss är det viktigt att värna om livskvalitet och attraktionskraft i Skara så vi kommer att med kraft verka för att vindkraft i Skara inte ska påverka de faktorerna.

Förändringen över tid illustreras också med statistik om markanvändningen i Sverige. Privatpersoner ägde 44 procent av marken år 2020, och rapporten ger insikter om ägandefördelningen mellan könen i olika län, där Stockholms län utmärker sig med en mindre ojämn fördelning jämfört med andra områden.

Sammanfattningsvis visar rapporten en betydande tillväxt inom vindkraftssektorn och ett fortsatt engagemang för ökad energiproduktion, särskilt i Västra Götaland där politisk enighet i Skara sätter en positiv ton för framtida satsningar.

Verifierad av MonsterInsights