Göteborgsoperan måste jobba in 50 miljoner.

Göteborgsoperan måste jobba in 50 miljoner kronor, hur beslutet kommer att påverka Vara konserthus framgår inte.

GöteborgsOperan befinner sig i en ekonomisk utmaning. Inflation och ökade kostnader för löner och fastigheter har skapat en strukturell obalans inom verksamheten. Detta ledde styrelsen till att den 2 februari fatta ett beslut som markerar starten för en strävan mot långsiktig ekonomisk hållbarhet. Målet är ambitiöst – att förbättra det ekonomiska resultatet med sammanlagt 50 miljoner kronor under perioden 2024–2027.

Redan den 8 november 2023 gav styrelsen GöteborgsOperans VD, Christina Björklund, i uppdrag att utarbeta en rapport som fungerar som en ”åtgärdsplan som möjliggör fortsatt utveckling utifrån rådande ekonomiska förutsättningar”. Beslutet grundar sig i det pågående omvärldsläget med kraftig inflation och en växande utmaning, då operans anslag inte har höjts i takt med ökade kostnader för löner och fastigheter.

Christina Björklund framhåller att GöteborgsOperans föreställningar fortsätter att vara populära, men det ekonomiska läget är svårt och institutionen är inte ensam om att påverkas av dessa utmaningar. Den strukturella obalansen, särskilt förvärrad under det senaste året, kräver åtgärder för att undvika ytterligare försämring.

Rapporten, som låg till grund för styrelsens beslut, innehåller beräkningar på en potentiell förbättring av GöteborgsOperans resultat med 50 miljoner kronor under perioden 2024–2027. För att uppnå ekonomisk balans krävs en kombination av effektiviseringar, justeringar i utbudet och ökat fokus på ökade intäkter. Christina Björklund betonar ambitionen att minimera påverkan på både publik och personal i processen.

Beslutet innebär nu starten på det praktiska arbetet för att implementera åtgärderna. Exakt vilka åtgärder som kommer att vidtas och när förändringarna ska ske är ännu oklart och kommer att vara föremål för ledningens framtida arbete.

Det återstår att se hur detta beslut kommer påverka Vara Konserthus och dess utbud.

Foto: Lars Mongs cc by sa 4.0

Verifierad av MonsterInsights