Har kommunen byggt svart i Eggby?

Upptäckt att Skara kommun kan ha byggt svart i Eggby

Det har nyligen framkommit att Skara kommun kan ha uppfört byggnader utan korrekt tillstånd vid förskolan Millan i Eggby. Det rör sig om ett förråd samt ett tillhörande plank, vilka enligt uppgift nu undersökning huruvida de har byggts utan nödvändiga bygglov. Nu står kommunen inför en utredning för att fastställa om bygget har skett i enlighet med gällande regler och formella beslut.

Händelsen uppdagades när en uppmärksam granne kontaktade kommunen med frågor och synpunkter angående de nya konstruktionerna. .

Enligt ledamot i nämnden är det av yttersta vikt att undersöka och säkerställa att alla byggnationer följer de formella beslut och tillstånd som

Förskolan Millan är en populär förskola i området, nu får frågan även undersökas huruvida nämnden var informerad om bygget.

Millan
Förskolan Millan.

Enligt bygglagen krävs det bygglov för att uppföra nya byggnader och vissa typer av plank, särskilt om dessa placeras nära fastighetsgränser. Utan bygglov riskerar byggherren påföljder som böter och krav på rivning eller anpassning av byggnaderna.

Den pågående utredningen förväntas ge svar på om Skara kommun har följt alla nödvändiga steg i byggprocessen eller om det har skett misstag.

Verifierad av MonsterInsights