ICA och KD rasar i förtroende medan polisen toppar!

ICA upplever en historisk nedgång, medan SJ och Trafikverket når sina lägsta förtroendenivåer på tio år enligt Medieakademins Förtroendebarometer. Å andra sidan toppar polisen listan över förtroende. Resultaten av mätningen visar på stora svängningar i det svenska folkets förtroende för olika företag och institutioner.

Sedan 1997 har Medieakademin mätt svenskarnas förtroende för medieföretag, institutioner och företag. Resultaten från 2024  års mätning, utförd av Verian (tidigare Kantar Public), har nu presenterats och visar på tydliga förändringar i förtroendet för politiken och företag i Sverige.

Enligt rapporten minskar svenskarnas förtroende för politiken, där riksdagen, regeringen, ”staten” och de politiska partierna alla backar i årets Förtroendebarometer. Särskilt noterbart är det dramatiska tappet för riksdagen med en nedgång på 8 procentenheter.

Medieakademin framhäver att den starka uppslutningen kring politiken under covidåren nu avtar i ljuset av stora politiska utmaningar och ekonomiskt pressade hushåll. Istället ökar förtroendet för Svenska kyrkan och facket, som erbjuder en annan typ av trygghet i dessa tider av oro.

Polisen toppar årets mätning med 67% förtroende, en ökning med 5 procentenheter. Bara Svenska kyrkan (+3) ökar med mer än enstaka procent, medan andra som ICA och SJ upplever betydande förtroendetapp.

Systembolaget och Volvo är de företag som toppar listan över förtroende, medan ICA noterar årets största förtroendetapp med en ras på 11 procentenheter. Det innebär att över var femte svensk (22%) har tappat förtroendet för ICA på två år, vilket är jämförbart med nivåerna som sågs efter SAAB:s konkurs 2010.

KD rasar – har tappat hälften av förtroendet

När det gäller politiska partier bryter Socialdemokraterna den positiva trenden och tappar 5 procentenheter. Samtidigt placerar sig svensken generellt sett mer till vänster än höger på den partipolitiska skalan, något som aldrig tidigare observerats sedan frågan först ställdes 2020.

Kristdemokraterna (KD) upplever det största procentuella förtroendetappet med -4. Efter den snabba ökningen 2019 har KD nu förlorat hälften av det totala förtroendet och presterar i år sitt tredje sämsta resultat någonsin. Likaså befinner sig Liberalerna på negativa siffror igen efter en positiv trend med Johan Pehrson, och de når en bottennotering på 12% med ett tapp på -2 procentenheter.

Leif GW Persson rankas som den mest uppskattade personen i media, med 6,9% av de svarande. Youtubern och högerdebattören Henrik Jönsson kommer strax efter. En markant förändring i medielandskapet avspeglas i årets resultat, där politiskt kommenterande tar en framträdande plats bland topp tio.

Förtroendebarometern 2024 inkluderade också frågor om AI, kulturkanon och samhällskriser. I rapporten framkommer också att 25% av svenskarna anser att Public service gynnar vänstersidan, medan över hälften anser att det är neutralt. Endast hälften av svenskarna ger godkänt betyg när det kommer till mediers saklighet i krigsrapportering, med varierande synpunkter beroende på ålder och kön.

För den som vill fördjupa sig i resultaten finns hela rapporten tillgänglig på Medieakademins hemsida.

Verifierad av MonsterInsights