Stor uppslutning till medborgardialog!

Ylva Pettersson (M) hälsar välkomna till medborgardialog i Eggby

Axvall, Varnhem och Eggby med omnejd har gått man ur huse för att delta i medborgardialog. På alla orterna har det varit fler än 100 deltagare och synpunkterna och förslagen har varit många.

Det var himla god stämning, och jag fick äntligen ta upp att de måste vara snabba att ta bort jättebalsaminerna här i Eggby, sa Thomas som var med på sin första medborgardialog.

 

Inför 2020 beslutade den dåvarande politiska ledningen att medborgardialogen i Skara skulle återupptas.

Moderaterna samlade Alliansen bakom att det här uppdraget skulle in i budget, säger dåvarande kommunalråd Ylva Pettersson (M). Vi ville ta vara på alla idéer och all kraft som finns i hela kommunen, och det skulle göras på ett nytt sätt. Vi ville att dialogen skulle byggas underifrån, från invånare, föreningar och näringsliv och Skara kommun skulle svara för att alla synpunkter togs om hand och de som deltar i dialogen skulle få snabb och fortlöpande återkoppling på hur deras idéer förverkligas. Att det här skulle kännas äkta, värdefullt på riktigt och medborgarburet var viktigt för oss!

2020 drabbades världen av Covid, och pandemin gjorde att medborgardialogerna fick vänta. Nu när världen öppnats upp igen kan uppdraget äntligen genomföras. Kanske har också den extra väntetiden bidragit till att medborgarråd ute i tätorterna hunnit förankra arbetet och hela den nya modellen för medborgardialog kunnat få mer kraft. Deltagandet är iallafall större än någonsin.

Jag är stolt över att bo här i Axvall, säger en besökare. Vi trivs jättebra, men på det här sättet kan det ju bli ännu bättre. Jag skulle vilja ha ett hundbad vid Vingsjön, och en bastu.

Kanske kan det nu bli verklighet?

Verifierad av MonsterInsights