Hon kan bli Åke Bonniers efterträdare och Skaras första kvinnliga biskop!

Nu har det tillkännagivits vilka de två första nomineringarna att efterträda Åke Bonnier som biskop i Skara stift är!

Biskop Åke Bonnier går i pension i september, och Skara stift måste välja en ny biskop. Den 22 januari hålls nomineringsval, där kandidaterna till biskopspositionen i Skara stift presenteras. De med rösträtt och nomineringsrätt kan lämna sina förslag via webbformulär fram till nomineringsvalsdagen. Förtroendevalda elektorer, präster, diakoner och vissa förtroendevalda inom stiftsorganisationen har rösträtt. För att bli vald till biskop krävs bland annat dop, konfirmation och en beredskap att tjänstgöra i kyrkans vigningstjänst oavsett kön.

Ulrica Fritzson, för närvarande stiftsteolog i Skara stift och bosatt i både Malmö och Skara, har prästvigning från 1996 för Lunds stift. Hennes omfattande yrkesliv omfattar prästtjänster i olika sammanhang, från landsbygds- och storstadsförsamlingar till institutionssjälavård och arbete för Svenska kyrkan i utlandet. Ulrica har erfarenhet som komminister i Malmö, ambulerande präst i Afrika och församlingsherde i Lunds Allhelgonaförsamling. Med akademiska meriter inklusive en doktorsexamen i religionsfilosofi, där skuld och försoning var fördjupningen, forskar hon för närvarande om försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket.

Stefan Hiller,  innehar för närvarande tjänsten som domprost i Göteborgs domkyrkopastorat och är bosatt i Göteborg. Han prästvigdes 1996 för Göteborgs stift. Stefans omfattande yrkesliv inkluderar prästtjänster i både landsbygds- och storstadsförsamlingar. Han har varit komminister i Masthuggs och Råda församlingar, samt kyrkoherde i Ljungskile och Borås pastorat. Stefan har även tjänstgjort som kontraktsprost i Uddevalla kontrakt och Redväg och Ås kontrakt. Med akademiska meriter som diplomteolog från Tübingens universitet 1994 och teologiska studier vid Uppsala och Göteborgs universitet, har Stefan även genomgått kyrkoherdeutbildningen och deltagit i Ledarskap för livskraftiga organisationer, publicerad vid Borås högskola.

  1. Foto: Josefin Roos och Göteborgs domkyrkokapitel.
Verifierad av MonsterInsights